+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 1 z 2 1 2 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 26

Wątek: Regulamin IMP oraz IMPK

 1. #1
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Regulamin IMP oraz IMPK

  Poniżej, projekt Regulaminu IMP na kolejne lata. W założeniu, część podstawowa nie będzie ulegać zmianom. Uaktualnieniu podlegać będą tylko informacje zawarte w załącznikach.
  Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski

  I. CELE
  1.1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski.
  1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantów Polski na zawody międzynarodowe.
  1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
  1.4. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych tytułów.

  II. ORGANIZATOR
  2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

  III. TERMIN I MIEJSCE
  3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

  IV. UCZESTNICTWO
  4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
  4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:
  4.2.1. Zawodnicy z rankingiem min. 2500 na dowolnej liście rankingowej FIDE od 1 stycznia roku poprzedzającego zawody,
  4.2.2. Medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski do 20 lat z roku poprzedzającego zawody, z rankingiem min. 2400 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów,
  4.2.3. Zawodnicy do 20 lat z rankingiem min. 2450 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów,
  4.2.4. Aktualni medaliści Indywidualnych Mistrzostw Świata lub Europy Juniorów w kategoriach 14, 16 lub 18 lat lub Indywidualnych Mistrzostw Świata do 20 lat,
  4.2.5. Najlepszy zawodnik z każdego z polskich openów rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody (z pominięciem zawodników już uprawnionych w dniu rozegrania pierwszej rundy openu), w którym średni ranking pierwszych 20 zawodników wynosił min. 2400,
  4.2.6. Zawodniczki z rankingiem min. 2400 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów, pod warunkiem gry w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w roku rozgrywania zawodów,
  4.2.7. Zawodnik nominowany przez organizatora, o rankingu min. 2400 na liście rankingowej FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów,
  4.2.8. Organizator może uzupełnić listę startową o drugiego zawodnika z rankingiem min. 2400 na liście rankingowej FIDE ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda), aby dopełnić do parzystej liczby zawodników.
  4.3. Lista zawodników uprawnionych do startu zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

  V. ZGŁOSZENIA
  5.1. Zgłoszenia udziału dokonują zawodnicy na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).
  5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i klasyfikacyjno-rankingowej (załącznik nr 1).
  5.3. W przypadku wycofania się z rozgrywek po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.
  5.4. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.
  5.5. Zawodnicy nieobecni na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

  VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
  6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
  6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach.
  6.4. Zawodnicy, którzy bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

  VII. OCENA WYNIKÓW
  7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:
  7.1.1. Suma zdobytych punktów,
  7.1.2. Średni ranking przeciwników (załącznik nr 3),
  7.1.3. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
  7.1.4. Wartościowanie pełne Buchholza,
  7.1.5. Liczba zwycięstw,
  7.1.6. Losowanie.
  7.2. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jednego zawodnika, zarządza się dogrywkę (załącznik nr 3).

  VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.
  8.2. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski.
  8.3. Najlepsi zawodnicy uzyskują uprawnienia wymienione w „Regulaminie powoływania Kadry Narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w PZSzach”.
  8.4. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

  IX. FINANSOWANIE
  9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.
  9.2. Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy.
  9.3. Opłaty:
  9.3.1. startową
  9.3.2. organizacyjną,
  9.3.2. klasyfikacyjno-rankingową,
  w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1, należy wpłacić na konto PZSzach
  (załącznik nr 1).

  X. SĘDZIOWANIE
  10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.
  10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.
  10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
  10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
  10.5. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
  10.6. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Tuż po zakończonej partii zawodnicy zobowiązani są oddać się do dyspozycji mediów lub organizatora na 15 minut.
  11.2. Zawodników obowiązuje strój wizytowy, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  11.3. Zawodnicy zobowiązani są uczestniczyć w Ceremonii Otwarcia i w Ceremonii Zakończenia zawodów, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  11.4. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
  11.5. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.
  11.6. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
  11.7. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.


  wiceprezes ds. sportowych
  /-/ Włodzimierz Schmidt  przewodniczący Rady Zawodniczej przewodniczący Komisji Regulaminowej
  /-/ Bartłomiej Macieja /-/ Witalis Sapis
  Załącznik nr 1

  Termin i miejsce: 12 – 20.02.2011, Warszawa.

  Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 28 stycznia 2011 na:
  Adres elektroniczny organizatora d.rzepecka@pzszach.org.pl
  Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach wlodzimierz.schmidt@gmail.com
  Adres elektroniczny biura PZSzach biuro@pzszach.org.pl

  Opłata startowa wynosi 200 złotych.
  Opłata organizacyjna wynosi 50 złotych.
  Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 20 złotych.

  Nazwa banku i numer konta PZSzach:
  BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
  Załącznik nr 2

  Lista zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2011
  (stan na 8 listopada 2010)

  1. ANTONIEWSKI Rafał
  2. BARTEL Mateusz
  3. BOBRAS Piotr
  4. CYBOROWSKI Łukasz
  5. CZARNOTA Paweł
  6. DRAGUN Kamil
  7. DZIUBA Marcin
  8. GAJEWSKI Grzegorz
  9. GDAŃSKI Jacek
  10. HEBERLA Bartłomiej
  11. JAKUBIEC Artur
  12. JAKUBOWSKI Krzysztof
  13. JARACZ Paweł
  14. KEMPIŃSKI Robert
  15. KRASENKOW Michał
  16. KRYSZTOFIAK Marcin
  17. KUCZYŃSKI Robert
  18. MACIEJA Bartłomiej
  19. MARKOWSKI Tomasz
  20. MIŚTA Aleksander
  21. MITOŃ Kamil
  22. MORANDA Wojciech
  23. OLSZEWSKI Michał
  24. PAKLEZA Zbigniew
  25. PIORUN Kacper
  26. SADZIKOWSKI Daniel
  27. SOĆKO Bartosz
  28. STANISZEWSKI Piotr
  29. STOMA Paweł
  30. ŚWIERCZ Dariusz
  31. TAZBIR Marcin
  32. TOMCZAK Jacek
  33. WARAKOMSKI Tomasz
  34. WOJTASZEK Radosław

  Lista może ulec zmianie na skutek nabycia uprawnień przez kolejnych zawodników lub po zgłoszeniu się spełniających kryteria zawodników legitymujących się obywatelstwem polskim, a nie będących reprezentantami Polski na liście rankingowej FIDE.
  Załącznik nr 3

  Wyznaczanie średniego rankingu przeciwników
  Średni ranking przeciwników jest średnią arytmetyczną, przy czym:
  1. nie uwzględnia się partii nierozegranych,
  2. rankingi przeciwników z innych grup punktowych niż dany zawodnik traktowane są normalnie,
  3. rankingi przeciwników z tej samej grupy punktowej co dany zawodnik zamieniane są na średni arytmetyczny ranking wszystkich zawodników w tej grupie punktowej.

  System dogrywki
  1. W dogrywce uczestniczą zawodnicy z najwyższej grupy punktowej.
  2. Dogrywka rozgrywana jest systemem dwukołowym.
  3. Numery startowe przydzielane są zgodnie z klasyfikacją po 9 rundach turnieju zasadniczego.
  4. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów w dogrywce, o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po 9 rundach turnieju zasadniczego.
  5. Tempo gry uzależnione jest od liczby zawodników uczestniczących w dogrywce:
  5.1. przy 2 zawodnikach - 15 minut na partię z dodawaniem 10 sekund na posunięcie,
  5.2. przy 3-4 zawodnikach - 7 minut na partię z dodawaniem 5 sekund na posunięcie,
  5.3. przy 5-6 zawodnikach - 4 minut na partię z dodawaniem 2 sekund na posunięcie,
  5.4. przy większej liczbie zawodników, tempo gry ustala sędzia główny, tak aby czas trwania dogrywek wynosił około 2,5 godzin.

 2. #2
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Bardzo proszę o uwagi i dostrzeżone błędy.

  Z góry zaznaczam, że co do zapisów:
  11.1. Tuż po zakończonej partii zawodnicy zobowiązani są oddać się do dyspozycji mediów lub organizatorów na 15 minut.
  11.2. Zawodników obowiązuje strój wizytowy, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  11.3. Zawodnicy zobowiązani są uczestniczyć w Ceremonii Otwarcia i w Ceremonii Zakończenia zawodów, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  istnieją rozbieżności zdań pomiędzy autorami Regulaminu.

  Witalis uważa, że ewentualnym miejscem na zamieszczenie tych punktów mógłby być Komunikat Organizacyjny. Wychodzi także z założenia, że dla zawodnika, szczególnie takiego, który słabo wypadł, może być uciążliwe czekanie na Ceremonię Zakończenia, np. jeżeli następny pociąg miałby 7h później.
  Ja wolałbym nie przerzucać tych punktów do Komunikatu Organizacyjnego, bo wychodzę z założenia, że Organizator nie powinien nakładać na zawodników obowiązków, o których nie wspomina Regulamin IMP. Natomiast merytorycznie jestem za ich wprowadzeniem, bo wymagania nie wydają mi się uciążliwe dla zawodników, a odmawianie współpracy z dziennikarzami lub absencja zawodników na Ceremonii Otwarcia lub Zakończenia będzie źle odbierana i nie pomoże w poprawie wizerunku szachów, w tym jakości i ilości zamieszczanych relacji.


  Istnieje pomiędzy mną a Witalisem jeszcze jedna różnica (niemerytoryczna) dotycząca sposobu sformułowania punktu VII.

  Witalis proponuje zapis:
  Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
  7.1. Suma zdobytych punktów,
  7.2. O kolejności w najwyższej grupie punktowej decyduje dogrywka (załącznik nr 3).
  7.3. Średni ranking przeciwników (załącznik nr 3),
  7.4. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
  7.5. Wartościowanie pełne Buchholza,
  7.6. Liczba zwycięstw,
  7.7. Wyniki bezpośrednich partii między zainteresowanymi zawodnikami,
  7.8. Losowanie.
  Ja uważam, że umieszczanie informacji o dogrywce pomiędzy kolejnymi kryteriami oceny openu nie jest najszczęśliwszym pomysłem i proponuję zostawić dotychczas obowiązujący w regulaminach IMP układ, czyli:
  7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:
  7.1.1. Suma zdobytych punktów,
  7.1.2. Średni ranking przeciwników (załącznik nr 3),
  7.1.3. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
  7.1.4. Wartościowanie pełne Buchholza,
  7.1.5. Liczba zwycięstw,
  7.1.6. Wyniki bezpośrednich partii między zainteresowanymi zawodnikami,
  7.1.7. Losowanie.

  7.2. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jednego zawodnika, zarządza się dogrywkę (załącznik nr 3).
  Ewentualne brzmienie punktu 7.2. można jeszcze - w razie potrzeby - dopracować.


  Najbardziej niestandardowy pomysł dotyczy sposobu liczenia średniego rankingu przeciwników.
  W przypadku porównywania wyników rankingowych uzyskanych przez dwóch zawodników w konkretnym turnieju, z definicji nie powinno uwzględniać się różnicy pomiędzy ich rankingami. W meczu oraz w systemie kołowym jest to bardzo proste do zrealizowania, natomiast w turnieju szwajcarskim nie, z uwagi na to, że dzielący miejsce z reguły grają różną liczbę partii z pozostałymi zawodnikami z tej samej grupy punktowej.

  Próbując uzyskać cel, a jednocześnie nie chcąc komplikować obliczeń, zaproponowałem proste rozwiązanie polegające na tym, że rankingi przeciwników z tej samej grupy punktowej co dany zawodnik zamieniane są na średni arytmetyczny ranking wszystkich zawodników w tej grupie punktowej.
  Witalis wyraził obawę, że może to być zbyt skomplikowane, choć jednocześnie zastrzegł, że nie poda alternatywnego rozwiązania.

  Jeżeli ktoś widziałby prostsze i lepsze rozwiązanie eliminujące opisany paradoks dla 9-rundowego systemu szwajcarskiego, bardzo proszę o sugestię.

 3. #3
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Poniżej, projekt Regulaminu IMPK. Uwagi takie, jak wyżej.
  Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet

  I. CELE
  1.1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Kobiet.
  1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantek Polski na zawody międzynarodowe.
  1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród kobiet w Polsce.
  1.4. Umożliwienie zawodniczkom zdobywania wyższych tytułów.

  II. ORGANIZATOR
  2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

  III. TERMIN I MIEJSCE
  3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

  IV. UCZESTNICTWO
  4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
  4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:
  4.2.1. Zawodniczki, które zajęły miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w roku poprzednim,
  4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
  4.2.3. 2 zawodniczki (z pominięciem już uprawnionych), które uzyskały w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane,
  4.2.4. 2 zawodniczki o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
  4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat - minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.
  4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.
  4.4. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

  V. ZGŁOSZENIA
  5.1. Zawodniczki uprawnione dokonują zgłoszenia udziału, a zawodniczki rezerwowe potwierdzają gotowość udziału na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).
  5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i klasyfikacyjno-rankingowej (załącznik nr 1).
  5.3. Zawodniczki rezerwowe, które potwierdziły gotowość udziału i nabyły uprawnienia na skutek rezygnacji zawodniczek uprawnionych, dokonują opłat wymienionych w punkcie 5.2. w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy.
  5.4. W przypadku wycofania się z rozgrywek po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.
  5.5. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.
  5.6. Zawodniczki nieobecne na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczone do zawodów.

  VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.
  6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
  6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach.
  6.4. Zawodniczki, które bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

  VII. OCENA WYNIKÓW
  7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:
  7.1.1. Suma zdobytych punktów,
  7.1.2. System Sonneborna-Bergera,
  7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),
  7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,
  7.1.5. Liczba zwycięstw,
  7.1.6. Losowanie.
  7.2. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jedną zawodniczkę, zarządza się dogrywkę (załącznik nr 3).

  VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  8.1. Zwyciężczyni otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Kobiet.
  8.2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.
  8.3. Najlepsze zawodniczki uzyskują uprawnienia wymienione w „Regulaminie powoływania Kadry Narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w PZSzach”.
  8.4. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

  IX. FINANSOWANIE
  9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.
  9.2. Koszty uczestnictwa ponoszą zawodniczki.
  9.3. Opłaty:
  9.3.1. startową
  9.3.2. organizacyjną,
  9.3.2. klasyfikacyjno-rankingową,
  w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1, należy wpłacić na konto PZSzach
  (załącznik nr 1).

  X. SĘDZIOWANIE
  10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.
  10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.
  10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
  10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
  10.5. Od decyzji sędziego asystenta zawodniczka ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
  10.6. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Tuż po zakończonej partii zawodniczki zobowiązane są oddać się do dyspozycji mediów lub organizatora na 15 minut.
  11.2. Zawodniczki obowiązuje strój wizytowy, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  11.3. Zawodniczki zobowiązane są uczestniczyć w Ceremonii Otwarcia i w Ceremonii Zakończenia zawodów, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  11.4. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
  11.5. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.
  11.6. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
  11.7. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.


  wiceprezes ds. sportowych
  /-/ Włodzimierz Schmidt  przewodniczący Rady Zawodniczej przewodniczący Komisji Regulaminowej
  /-/ Bartłomiej Macieja /-/ Witalis Sapis
  Załącznik nr 1

  Termin i miejsce: 12 – 20.02.2011, Warszawa.

  Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 28 stycznia 2011 na:
  Adres elektroniczny organizatora d.rzepecka@pzszach.org.pl
  Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach wlodzimierz.schmidt@gmail.com
  Adres elektroniczny biura PZSzach biuro@pzszach.org.pl

  Opłata startowa wynosi 200 złotych.
  Opłata organizacyjna wynosi 50 złotych.
  Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 20 złotych.

  Nazwa banku i numer konta PZSzach:
  BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
  Załącznik nr 2

  Lista zawodniczek uprawnionych do startu
  w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2011


  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Lista zawodniczek rezerwowych

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Listy mogą ulec zmianie po zgłoszeniu się spełniających kryteria zawodniczek legitymujących się obywatelstwem polskim, a nie będących reprezentantkami Polski na liście rankingowej FIDE. Takie zawodniczki zobowiązane są skontaktować się z PZSzach w nieprzekraczalnym terminie do 36 dni przed dniem pierwszej rundy.
  Załącznik nr 3

  System dogrywki
  1. W dogrywce uczestniczą zawodniczki z najwyższej grupy punktowej.
  2. Dogrywka rozgrywana jest systemem dwukołowym.
  3. Numery startowe przydzielane są zgodnie z klasyfikacją po 9 rundach turnieju zasadniczego.
  4. W przypadku zdobycia przez zawodniczki takiej samej liczby punktów w dogrywce, o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po 9 rundach turnieju zasadniczego.
  5. Tempo gry uzależnione jest od liczby zawodniczek uczestniczących w dogrywce:
  5.1. przy 2 zawodniczkach - 15 minut na partię z dodawaniem 10 sekund na posunięcie,
  5.2. przy 3-4 zawodniczkach - 7 minut na partię z dodawaniem 5 sekund na posunięcie,
  5.3. przy 5-6 zawodniczkach - 4 minut na partię z dodawaniem 2 sekund na posunięcie,
  5.4. przy większej liczbie zawodniczek, tempo gry ustala sędzia główny, tak aby czas trwania dogrywek wynosił około 2,5 godzin.

 4. Witam!
  Tak na szybko.

  1. Mistrzostwa Polski - szwajcar 9 rund na stałe to może 5 ( to tak żartem) powinno być chociaż 11 przy tylu zawodnikach w końcu to MP.
  2. Turniej kołowy likwidujemy bez prawa powrotu wg. tego regulaminu??
  3. A jesli organizator chciałby dać pobyt zawodnikom gratis - to nie może?
  Ponadto temat kto wyznacza sędziego głównego poruszony na stronie http://pzszach.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1477

  Ranking średni przeciwników też się źle kojarzy, bo jak mam 1 numer to prawie zawsze będę ostatni w grupie punktowej.

  Inne punkty też chyba wydają się troszke nie dopracowane, ale być może nie znam jakiś szczegółów. Bartku wyjaśnij tylko proszę króciutko :+:
  Pozdrawiam Zbyszek Pyda

 5. #5
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  1. Mistrzostwa Polski - szwajcar 9 rund na stałe to może 5 ( to tak żartem) powinno być chociaż 11 przy tylu zawodnikach w końcu to MP.
  Wiele osób zgłasza podobną sugestię o wydłużeniu liczby rund o 2.
  Zaletą turnieju 9-rundowego (oprócz oczywistych mniejszych kosztów) dla wszystkich osób pracujących lub studiujących jest to, że urywają się tylko z jednego tygodnia.
  Zaletą turnieju 11-rundowego są bardziej wiarygodne wyniki końcowe.
  Podstawowym pytaniem jest to, czy 9 rund w szwajcarze około 30-osobowym wystarcza do wiarygodnego wyłonienia najlepszych zawodników. Sądząc po zeszłorocznych IMP, źle to nie wygląda.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  2. Turniej kołowy likwidujemy bez prawa powrotu wg. tego regulaminu??
  Kwestia wyboru systemu rozgrywek jest decyzją strategiczną Zarządu. W 2009 roku zadecydowano, że przez 2 lata (na próbę) IMP zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Jeżeli eksperyment zostanie uznany za udany, to taki system będzie także obowiązywał w kolejnych latach. Jeżeli nie, system ulegnie zmianie.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  3. A jesli organizator chciałby dać pobyt zawodnikom gratis - to nie może?
  Zapewniam, że żaden z zawodników nie zaprotestuje, jeżeli organizator zaproponuje mu pokrycie kosztów uczestnictwa.
  Jeśli bardzo zależy Tobie na podejściu formalnym, to proponuję taką konstrukcję myślową: Cenę za zakwaterowanie i wyżywienie podaje organizator w Komunikacie Organizacyjnym. Cena ta może wynosić 0 zł. Zawodnik może taką ofertę zaakceptować, ma jednak prawo (brak przymusu hotelowego!) nie skorzystać z takiej oferty i wybrać inną, którą uzna za korzystniejszą.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Ponadto temat kto wyznacza sędziego głównego poruszony na stronie http://pzszach.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1477
  Mój punkt widzenia jest taki, że Organizator podejmuje się dobrego i sprawnego zorganizowania zawodów i wie, że uda mu się to osiągnąć, gdy sędzią głównym będzie pan X. Narzucenie przez kogoś innego (np. Kolegium Sędziów) sędziego głównego może doprowadzić do sytuacji, w której współpraca pomiędzy organizatorem, a sędzią głównym nie będzie aż tak dobra (czy w ogóle nie będzie dobra), a przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że oprócz samych kompetencji organizatora i sędziego głównego, niezwykle ważna jest wzorowa współpraca i zrozumienie między nimi.

  Natomiast Kolegium Sędziów powinno sprawdzać, czy dany sędzia ma odpowiednie uprawnienia (spełnia wymagania określone w regulaminie, ma opłaconą składkę, nie jest zawieszony itp.) do sędziowania danych zawodów.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Bo jeśli np. jest gdzieś w uśpieniu sędzia który od wielu lat nie sędziuje ewentualnie z różnych powodów jest na bakier z przepisami, to co?
  Jeżeli Kolegium Sędziów uważa, że w Polsce są sędziowie posiadający klasę IA, którzy nie mają wystarczających kompetencji do sędziowania IMP, to powinno (a wręcz ma obowiązek!) niezwłocznie przygotować listę konkretnych nazwisk i powodów ich dyskwalifikujących. Taka lista powinna zostać podana do publicznej wiadomości.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.
  to gdzie będzie można zrobić normy na sędziego FA
  Indywidualne Mistrzostwa Polski są najważniejszymi zawodami indywidualnymi rozgrywanymi w Polsce pod auspicjami PZSzach, dlatego bardzo ważne jest, żeby obsada sędziowska była na bardzo wysokim poziomie, gdyż to od ich decyzji może zależeć, kto zostanie mistrzem kraju. To nie jest turniej służący "zaliczeniu" kolejnego turnieju przez młodego sędziego, celem nabycia uprawnień do podwyższenia klasy.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Po to jest chyba sędzia główny żeby pilnować.
  Są 2 koncepcje. Jedna taka, że rządzi sędzia główny, a od jego decyzji można się ewentualnie odwoływać (np. do Kolegium Sędziów) po zakończeniu zawodów. Wtedy rzeczywiście wymagania w stosunku do sędziów rundowych mogą być mniejsze.
  Uważamy jednak z Witalisem, że niezwykle ważne jest podejmowanie ostatecznych decyzji w czasie rzeczywistym, gdyż w zależności od rozstrzygnięcia w danej partii, strategia konkurentów w innych partiach może być znacząco różna, a to istotnie wpływa na rezultaty końcowe. Dlatego dwuinstancyjność jest już na miejscu zawodów, to znaczy decyzję podejmuje sędzia rundowy (a nie główny), natomiast do sędziego głównego można się odwoływać. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie ma od nich dalszych "poturniejowych" odwołań.
  W takim układzie, niezwykle ważne jest, żeby także sędziowie rundowi byli bardzo kompetentni.

  Cytat Zamieszczone przez kolokwium
  10.5. Od decyzji sędziego rundowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
  Brakuje do kiedy można się odwołać.
  Wiadomo już, że można natychmiast, ale jak długo (czy do następnej rundy, czy do ...)
  Natychmiast, to znaczy tuż po decyzji sędziego rundowego, w szczególności przed wykonaniem kolejnego posunięcia.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Ranking średni przeciwników też się źle kojarzy, bo jak mam 1 numer to prawie zawsze będę ostatni w grupie punktowej.
  Jeśli przeczytałeś "załącznik nr 3", to na pewno dostrzegłeś, że przy porównywaniu wyników rankingowych (precyzyjniej - średniego rankingu przeciwników) nie uwzględnia się rankingów obu zawodników porównywanych. Natomiast, jeżeli przeciwnicy jednego z zawodników byli silniejsi niż przeciwnicy drugiego, to logicznym jest premiowanie tego pierwszego zawodnika, bo zdobył tyle samo punktów, ale na trudniejszym dystansie.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Inne punkty też chyba wydają się troszke nie dopracowane
  A które konkretnie?

 6. Cytat Zamieszczone przez Bartek
  jeżeli przeciwnicy jednego z zawodników byli silniejsi niż przeciwnicy drugiego, to logicznym jest premiowanie tego pierwszego zawodnika, bo zdobył tyle samo punktów, ale na trudniejszym dystansie.
  Kwestie "trudniejszy" czy też "łatwiejszy" są zależne od sytuacji. Turniej z 11 listopada może posłużyć za przykład.
  Sądzę, że najbardziej obiektywnym byłoby premiowanie rankingu posiadanego przez zawodnika. Uzasadnienie: uważam że jeśli ktoś ma zamiar się odwoływać do rankingów naszych przeciwników na które nie mamy kompletnie żadnego wpływu, to już lepiej odwołać się do własnego, na który sami ciężko pracujemy na dłużej przestrzeni czasu.

  Jeśli ma być jednak średni ranking przeciwników, to niech to już lepiej będzie "suma rankingów przeciwników". Dzięki temu uniknie się zaokrąglania i sytuacji spornych, gdy dwóch graczy będzie miało rank średni np. 2550,7 i 2550,8.

 7. A co w przypadku pauzy, wycofania z kojarzenia, walkoweru, rozpoczęcia od 2 rundy, dużej różnicy rankingowej zawodników?
  W tych przypadkach suma nie jest najlepszym rozwiązaniem.
  Średni ranking programy liczą raczej od razu z korektą przy różnicy (obecnie) 400 pkt, co prawda w MP nie powinno dojść do konieczności stosowania korekty.

  Nie ma uniwersalnej dobrej punktacji. Przy wszystkich ruchomych rankingach progresja nie jest zła. Jedyna wada to to, ze można od razu policzyć miejsca, ale jak wyeliminowano szybkie remisy to już może być OK.
  Punktacja pomocnicza przy zastosowaniu przepisu ze partie niegrane traktuje się jako remis z samym sobą (miało to być bardziej sprawiedliwe), sprawia kłopoty w zaprogramowaniu. Jak odpowiednio dobiorę dane to jestem przekonany, że żaden program nie przejdzie testu poprawności liczenia bucholtza, czy też bergera. Poza tym, wbrew założeniu, może prowadzić do jeszcze większych przekrętów i niesprawiedliwości.
  pozdrawiam AG

 8. #8
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Cytat Zamieszczone przez acidity
  Sądzę, że najbardziej obiektywnym byłoby premiowanie rankingu posiadanego przez zawodnika. Uzasadnienie: uważam że jeśli ktoś ma zamiar się odwoływać do rankingów naszych przeciwników na które nie mamy kompletnie żadnego wpływu, to już lepiej odwołać się do własnego, na który sami ciężko pracujemy na dłużej przestrzeni czasu.
  To jest pomylenie pojęć.

  Ranking zawodnika odzwierciedla uzyskiwane przez niego wyniki w dłuższym okresie czasu. Okres ten zależy od częstości publikacji list rankingowych oraz od wartości współczynnika k. Gdyby za cel postawić sobie uzyskanie odpowiedzi, który z zawodników jest najlepszy (średnio rzecz biorąc uzyskuje najlepsze wyniki) wystarczyłoby porównać ich rankingi, bez konieczności rozgrywania dodatkowych zawodów.

  Natomiast celem IMP jest wyłonienie najlepszego zawodnika tych konkretnych zawodów. Znane powiedzenie szachowe głosi, że w partii szachów nie wystarczy być dobrym graczem - trzeba jeszcze wykonywać dobre ruchy. W tym przypadku, nie wystarczy być najlepszym zawodnikiem kraju - trzeba jeszcze najlepiej zagrać w konkretnym turnieju.

  Porównywanie rankingów własnych zawodników nie ma zatem sensu, bo nie odpowiada na pytanie, który z nich był lepszy w konkretnym turnieju.

  Do porównania wyników dwóch zawodników w konkretnych zawodach może służyć uzyskany przez nich wynik rankingowy (rating performance). Zawodnik, który uzyskał wyższy wynik rankingowy uzyskał lepszy wynik niż zawodnik, który uzyskał niższy wynik rankingowy.

  Wynik rankingowy to (w stosowanym przez FIDE przybliżeniu z ery przedkomputerowej; w przypadku IMP to dobre przybliżenie) średni ranking przeciwników + dodatek za uzyskany wynik procentowy. Jeżeli porównujemy zawodników z taką samą liczbą punktów, to (pomijając przypadek partii nierozegranych) dodatek za uzyskany wynik procentowy jest taki sam, a zatem porównanie uzyskanego wyniku rankingowego sprowadza się do porównania średniego rankingu przeciwników.

  Suma rankingów przeciwników i średni ranking przeciwników jest merytorycznie tym samym (tylko przeskalowanym o czynnik 9). Jednakże w przypadku partii nierozegranych, lepiej sprawdza się średni ranking przeciwników (zawsze go można policzyć) niż suma rankingów przeciwników, gdzie trzeba kombinować, jak stworzyć brakującego przeciwnika.

 9. Re: Regulamin IMP oraz IMPK

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Poniżej, projekt Regulaminu IMP na kolejne lata. W założeniu, część podstawowa nie będzie ulegać zmianom. Uaktualnieniu podlegać będą tylko informacje zawarte w załącznikach.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  2. Turniej kołowy likwidujemy bez prawa powrotu wg. tego regulaminu??
  Kwestia wyboru systemu rozgrywek jest decyzją strategiczną Zarządu. W 2009 roku zadecydowano, że przez 2 lata (na próbę) IMP zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Jeżeli eksperyment zostanie uznany za udany, to taki system będzie także obowiązywał w kolejnych latach. Jeżeli nie, system ulegnie zmianie.
  Bartku jedno i drugie wyklucza się.

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Podstawowym pytaniem jest to, czy 9 rund w szwajcarze około 30-osobowym wystarcza do wiarygodnego wyłonienia najlepszych zawodników. Sądząc po zeszłorocznych IMP, źle to nie wygląda.
  W 2011 już mamy 34 zawodników a może być ich jeszcze trochę.
  Co do tegorocznych wyników to może warto żebyś spróbował skojarzyć sobie 10 rundę i wydaje mi się że mielibyśmy jeszcze trochę ciekawych partii.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Cenę za zakwaterowanie i wyżywienie podaje organizator w Komunikacie Organizacyjnym.
  Lepiej wygląda.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Mój punkt widzenia jest taki, że Organizator podejmuje się dobrego i sprawnego zorganizowania zawodów i wie, że uda mu się to osiągnąć, gdy sędzią głównym będzie pan X. Narzucenie przez kogoś innego (np. Kolegium Sędziów) sędziego głównego może doprowadzić do sytuacji, w której współpraca pomiędzy organizatorem, a sędzią głównym nie będzie aż tak dobra (czy w ogóle nie będzie dobra), a przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że oprócz samych kompetencji organizatora i sędziego głównego, niezwykle ważna jest wzorowa współpraca i zrozumienie między nimi.
  Ekstraliga 2010 jako przykład powinnien wystarczyć, że sama chęć nie wystarcza.
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Chyba się nie zrozumieliśmy.
  Dotychcasz było: Organizator proponuje sędziego głównego, a zatwierdza Kolegium Sędziów. Jest to najlepsze rozwiązanie, bo Kolegium wyłącznie zatwierdza, ale oczywiście i pilnuje żeby był porządek. Więc trudno mówić o jakimś przymusie gdyż i tak jest to człowiek wybrany przez organizatora.

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Są 2 koncepcje. Jedna taka, że rządzi sędzia główny, a od jego decyzji można się ewentualnie odwoływać (np. do Kolegium Sędziów) po zakończeniu zawodów. Wtedy rzeczywiście wymagania w stosunku do sędziów rundowych mogą być mniejsze.
  Uważamy jednak z Witalisem, że niezwykle ważne jest podejmowanie ostatecznych decyzji w czasie rzeczywistym, gdyż w zależności od rozstrzygnięcia w danej partii, strategia konkurentów w innych partiach może być znacząco różna, a to istotnie wpływa na rezultaty końcowe. Dlatego dwuinstancyjność jest już na miejscu zawodów, to znaczy decyzję podejmuje sędzia rundowy (a nie główny), natomiast do sędziego głównego można się odwoływać. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie ma od nich dalszych "poturniejowych" odwołań.
  W takim układzie, niezwykle ważne jest, żeby także sędziowie rundowi byli bardzo kompetentni.
  Regulamin tak ważnej imprezy musi respektować nadrzędność przepisów FIDE. Więc jakie obowiązki ma sędzia asystent (nomenklatura) a jakie sędzia główny to precyzują te przepisy. Warto żebyś się zapoznał kto np. decyduje o zweryfikowaniu wyniku 0-0, a jak komórka zadzwoni, brak wykonanych 30 posunięć itp., który sędzia ustala wynik. Więc Kolegium Sędziów PZSzach wygląda że powinno spełniać swoje zadania.

  Bartku miało być króciutko :+:, a wyszło Ci jak zwykle , mnie podobnie . Zdaję sobie sprawę że napisanie regulaminu jest trudne i tak nikt tego nie doceni, mało tego - wytkną błędy :oko:
  Pozdrawiam Zbyszek Pyda

 10. #10
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Re: Regulamin IMP oraz IMPK

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Zdaję sobie sprawę że napisanie regulaminu jest trudne i tak nikt tego nie doceni, mało tego - wytkną błędy :oko:
  I właśnie po to, żeby wytknęli (a wręcz powytykali jak najwięcej), projekty zostały umieszczone na forum.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Podstawowym pytaniem jest to, czy 9 rund w szwajcarze około 30-osobowym wystarcza do wiarygodnego wyłonienia najlepszych zawodników. Sądząc po zeszłorocznych IMP, źle to nie wygląda.
  W 2011 już mamy 34 zawodników a może być ich jeszcze trochę.
  Co do tegorocznych wyników to może warto żebyś spróbował skojarzyć sobie 10 rundę i wydaje mi się że mielibyśmy jeszcze trochę ciekawych partii.
  Nie wątpię. Turniej był tak silny, że nawet w 13 rundzie byłyby ciekawe partie. A i w 27 rundzie byłyby ciekawe partie.
  Co więcej, jeszcze trochę ciekawych partii można by zobaczyć, gdyby chłopaki zagrali także drugie kółko.

  Dlatego zadane pytanie brzmi, na ile 9 rund dostarcza wiarygodnych wyników, to znaczy na ile są one odzwierciedleniem zaprezentowanej gry, a na ile istotny był wpływ czynników losowych (szczęścia).
  Jeżeli wpływ czynników losowych na wyniki był zauważalny, to trzeba zwiększyć liczbę rund.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Mój punkt widzenia jest taki, że Organizator podejmuje się dobrego i sprawnego zorganizowania zawodów i wie, że uda mu się to osiągnąć, gdy sędzią głównym będzie pan X. Narzucenie przez kogoś innego (np. Kolegium Sędziów) sędziego głównego może doprowadzić do sytuacji, w której współpraca pomiędzy organizatorem, a sędzią głównym nie będzie aż tak dobra (czy w ogóle nie będzie dobra), a przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że oprócz samych kompetencji organizatora i sędziego głównego, niezwykle ważna jest wzorowa współpraca i zrozumienie między nimi.
  Ekstraliga 2010 jako przykład powinnien wystarczyć, że sama chęć nie wystarcza.
  Nie same chęci. W Regulaminie jest także ustawiona wysoko poprzeczka w stosunku do kompetencji sędziów.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Chyba się nie zrozumieliśmy.
  Dotychcasz było: Organizator proponuje sędziego głównego, a zatwierdza Kolegium Sędziów. Jest to najlepsze rozwiązanie, bo Kolegium wyłącznie zatwierdza, ale oczywiście i pilnuje żeby był porządek. Więc trudno mówić o jakimś przymusie gdyż i tak jest to człowiek wybrany przez organizatora.
  Rozumiem, że sprawdzenie wymagań formalnych (składki, zawieszenie, itp.) należy do zadań Kolegium Sędziów, więc nie widzę sensu powielania tych zapisów w Regulaminie IMP.
  Jeżeli Kolegium Sędziów ma zastrzeżenia co do kompetencji niektórych sędziów, powinno sporządzić odpowiednią listę z konkretnymi nazwiskami oraz dyskwalifikującymi powodami.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Są 2 koncepcje. Jedna taka, że rządzi sędzia główny, a od jego decyzji można się ewentualnie odwoływać (np. do Kolegium Sędziów) po zakończeniu zawodów. Wtedy rzeczywiście wymagania w stosunku do sędziów rundowych mogą być mniejsze.
  Uważamy jednak z Witalisem, że niezwykle ważne jest podejmowanie ostatecznych decyzji w czasie rzeczywistym, gdyż w zależności od rozstrzygnięcia w danej partii, strategia konkurentów w innych partiach może być znacząco różna, a to istotnie wpływa na rezultaty końcowe. Dlatego dwuinstancyjność jest już na miejscu zawodów, to znaczy decyzję podejmuje sędzia rundowy (a nie główny), natomiast do sędziego głównego można się odwoływać. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie ma od nich dalszych "poturniejowych" odwołań.
  W takim układzie, niezwykle ważne jest, żeby także sędziowie rundowi byli bardzo kompetentni.
  Regulamin tak ważnej imprezy musi respektować nadrzędność przepisów FIDE. Więc jakie obowiązki ma sędzia asystent (nomenklatura) a jakie sędzia główny to precyzują te przepisy. Warto żebyś się zapoznał kto np. decyduje o zweryfikowaniu wyniku 0-0, a jak komórka zadzwoni, brak wykonanych 30 posunięć itp., który sędzia ustala wynik. Więc Kolegium Sędziów PZSzach wygląda że powinno spełniać swoje zadania.
  W takim razie, prosiłbym o zacytowanie przepisu FIDE, z którego wynika, że po zakończeniu turnieju zawodnicy mają prawo odwołać się do Kolegium Sędziów PZSzach z żądaniem zweryfikowania wyniku partii.
  Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że FIDE Rules and Tournament Regulations Commission nie ma prawa weryfikować wyników turnieju. W sumie, od razu przyznam się, że ryzyko niewielkie, bo tę sprawę konsultowałem w RTR.

  Ja znalazłem wspomniane przez Ciebie uprawnienie tylko w Regulaminie Kolegium Sędziów PZSzach i jest to uprawnienie warunkowe:
  3.1. Zadaniem Kolegium jest:
  (d) orzekanie, jako ostateczna instancja, w sprawach odwoławczych od decyzji sędziego głównego na zawodach krajowych, o ile regulamin tychże przewiduje możliwość takiego odwołania
  Uwaga ogólna do "przepisów FIDE" jest taka, że - jak dobrze wiesz - składają się one z kilku części. Najważniejsza z nich to FIDE Laws of Chess. Najważniejsza, bo obowiązkowa, to znaczy zawody rozgrywane niezgodnie z FIDE Laws of Chess nie są liczone do rankingu oraz nie są ważne przy wypełnianiu norm.
  Kwestię odwołań od decyzji sędziego reguluje:
  12.10 In the case of Article 10.2.d or Appendix D a player may not appeal against the decision of the arbiter.
  Otherwise a player may appeal against any decision of the arbiter, unless the rules of the competition specify otherwise.
  Inne "przepisy FIDE" są z reguły tylko rekomendacjami. Na przykład:
  FIDE Tournament Rules
  Where an event has a problem not covered by internal rules, it is recommended these rules be accepted as the definitive regulations.
  W szczególności oznacza to, że każde zawody mogą regulować różne kwestie (np. odwołań) na swój własny sposób.
  FIDE Tournament Rules zalecają powołanie Komitetu Apelacyjnego, do którego można odwoływać się od decyzji sędziego. Termin składania odwołań z reguły wyznaczony jest na 0,5-3h po zakończeniu rundy, czyli w szczególności przed rozpoczęciem następnej rundy. Nie spotkałem się z Komitetem Apelacyjnym, który - na wzór Kolegium Sędziów - dopiero po zakończeniu zawodów zbierałby się i weryfikowałby wyniki.

  Z ciekawości zapytam, bo mnie zainteresowałeś (część "sędziowska" Regulaminu jest działką Witalisa): jakie przepisy FIDE zabraniają rozwiązania, w którym do poszczególnych stolików przypisany jest dany sędzia (czyli w każdej partii układ przewidziany w FIDE Laws of Chess: dwóch zawodników i sędzia), natomiast od decyzji sędziego "stolikowego" można odwołać się do decyzji sędziego głównego, który tym samym pełni funkcję odwoławczą (czyli de facto jednoosobowego Komitetu Apelacyjnego i to podejmującego decyzję w czasie rzeczywistym).

  Pozdrawiam
  Bartek

 11. Re: Regulamin IMP oraz IMPK

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Podstawowym pytaniem jest to, czy 9 rund w szwajcarze około 30-osobowym wystarcza do wiarygodnego wyłonienia najlepszych zawodników. Sądząc po zeszłorocznych IMP, źle to nie wygląda.
  W 2011 już mamy 34 zawodników a może być ich jeszcze trochę.
  Co do tegorocznych wyników to może warto żebyś spróbował skojarzyć sobie 10 rundę i wydaje mi się że mielibyśmy jeszcze trochę ciekawych partii.
  Nie wątpię. Turniej był tak silny, że nawet w 13 rundzie byłyby ciekawe partie. A i w 27 rundzie byłyby ciekawe partie.
  Co więcej, jeszcze trochę ciekawych partii można by zobaczyć, gdyby chłopaki zagrali także drugie kółko.
  Bartku chyba za dużo emocji , a może niech zdecyduje ranking bo wyklucza to przypadkowość - to czywiście żart.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Jeżeli Kolegium Sędziów ma zastrzeżenia co do kompetencji niektórych sędziów, powinno sporządzić odpowiednią listę z konkretnymi nazwiskami oraz dyskwalifikującymi powodami.
  Niewiem co ty znów z tą listą, jeśli np. organizator Ekstraligii wysłał by do zatwierdzenia sędziego otrzymał by odpowiedz że wg. regulaminu potrzebny jest tytuł IA
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Są 2 koncepcje. Jedna taka, że rządzi sędzia główny, a od jego decyzji można się ewentualnie odwoływać (np. do Kolegium Sędziów) po zakończeniu zawodów.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  W takim razie, prosiłbym o zacytowanie przepisu FIDE, z którego wynika, że po zakończeniu turnieju zawodnicy mają prawo odwołać się do Kolegium Sędziów PZSzach z żądaniem zweryfikowania wyniku partii.
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Ja znalazłem wspomniane przez Ciebie uprawnienie tylko w Regulaminie Kolegium Sędziów PZSzach i jest to uprawnienie warunkowe:
  3.1. Zadaniem Kolegium jest:
  (d) orzekanie, jako ostateczna instancja, w sprawach odwoławczych od decyzji sędziego głównego na zawodach krajowych, o ile regulamin tychże przewiduje możliwość takiego odwołania
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  W szczególności oznacza to, że każde zawody mogą regulować różne kwestie (np. odwołań) na swój własny sposób.

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  FIDE Tournament Rules zalecają powołanie Komitetu Apelacyjnego, do którego można odwoływać się od decyzji sędziego. Termin składania odwołań z reguły wyznaczony jest na 0,5-3h po zakończeniu rundy, czyli w szczególności przed rozpoczęciem następnej rundy.
  Powoli idziemy do przodu.

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Z ciekawości zapytam, bo mnie zainteresowałeś (część "sędziowska" Regulaminu jest działką Witalisa): jakie przepisy FIDE zabraniają rozwiązania, w którym do poszczególnych stolików przypisany jest dany sędzia (czyli w każdej partii układ przewidziany w FIDE Laws of Chess: dwóch zawodników i sędzia), natomiast od decyzji sędziego "stolikowego" można odwołać się do decyzji sędziego głównego, który tym samym pełni funkcję odwoławczą (czyli de facto jednoosobowego Komitetu Apelacyjnego i to podejmującego decyzję w czasie rzeczywistym).
  Nie znam takich przepisów.
  Zbyszek_Pyda

 12. Bartku znów tak na szybko:
  -30 posunięć kobiety muszą wykonać a co z mężczyznami
  -zero tolerancji - nigdzie nie znalazłem, ani w jednym ani w/drugim-spodobał mi się w dodatkowych wynik bezpośredni partii, może by dać u mężczyzn/zamiast/skomplikowanych/obliczen
  -tempo gry chyba powinno być w załączniku i powinno być użależnione np/od Olimpiady w roku olimpijskim,

 13. #13
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Re: Regulamin IMP oraz IMPK

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Jeżeli Kolegium Sędziów ma zastrzeżenia co do kompetencji niektórych sędziów, powinno sporządzić odpowiednią listę z konkretnymi nazwiskami oraz dyskwalifikującymi powodami.
  Niewiem co ty znów z tą listą, jeśli np. organizator Ekstraligii wysłał by do zatwierdzenia sędziego otrzymał by odpowiedz że wg. regulaminu potrzebny jest tytuł IA
  Dostrzegam drobną niekonsekwencję. Skoro w Regulaminie jak wół stało, że wymaganymi uprawnieniami względem sędziego głównego była klasa IA, a organizator (i sam sędzia główny) to olał, to dość złudnym wydaje się być oczekiwanie, że gdyby do tegoż Regulaminu wprowadzono inny zapis, to akurat ten wybrany zapis byłby skrupulatnie przestrzegany.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Z ciekawości zapytam, bo mnie zainteresowałeś (część "sędziowska" Regulaminu jest działką Witalisa): jakie przepisy FIDE zabraniają rozwiązania, w którym do poszczególnych stolików przypisany jest dany sędzia (czyli w każdej partii układ przewidziany w FIDE Laws of Chess: dwóch zawodników i sędzia), natomiast od decyzji sędziego "stolikowego" można odwołać się do decyzji sędziego głównego, który tym samym pełni funkcję odwoławczą (czyli de facto jednoosobowego Komitetu Apelacyjnego i to podejmującego decyzję w czasie rzeczywistym).
  Nie znam takich przepisów.
  W takim razie, na jakiej podstawie zakwestionowałeś proponowaną konstrukcję, w której do stolika przypisany jest sędzia (minimalne wymagania FA) i to on podejmuje decyzje dotyczące konkretnej partii, natomiast od jego decyzji można natychmiast odwołać się do sędziego głównego (minimalne wymagania IA)?

  Przypomnę, że napisałeś:
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Regulamin tak ważnej imprezy musi respektować nadrzędność przepisów FIDE. Więc jakie obowiązki ma sędzia asystent (nomenklatura) a jakie sędzia główny to precyzują te przepisy. Warto żebyś się zapoznał kto np. decyduje o zweryfikowaniu wyniku 0-0, a jak komórka zadzwoni, brak wykonanych 30 posunięć itp., który sędzia ustala wynik. Więc Kolegium Sędziów PZSzach wygląda że powinno spełniać swoje zadania.

 14. #14
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  -30 posunięć kobiety muszą wykonać a co z mężczyznami
  Nie rozumiem pytania:
  Cytat Zamieszczone przez Projekt Regulaminu IMP
  6.4. Zawodnicy, którzy bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  -zero tolerancji
  Zacznę od uwagi ogólnej - "zero tolerancji" to cały zestaw restrykcyjnych przepisów zawierający m.in.:
  - zero tolerancji dla spóźnienia się
  - zero tolerancji dla propozycji remisu
  - zero tolerancji dla rozmów
  - zero tolerancji dla niechlujnego ubioru
  - zero tolerancji dla alkoholu
  - zero tolerancji dla papierosów
  - zero tolerancji dla przewracania bierek
  itd.

  Przez "zero tolerancji" rozumie się całkowity zakaz, karany porażką. Cześć z wyżej wymienionych przepisów jest dość powszechnie stosowana, część sporadycznie. Z tych sporadycznie stosowanych, bardzo podoba mi się zero tolerancji dla przewracania bierek w blitzu, co było np. stosowane podczas ostatniej Olimpiady Gier Umysłowych w Chinach. Uczy to pewnej staranności przy wykonywaniu posunięć, a karze niechlujstwo. A moim zdaniem, staranność lub niechlujstwo przy wykonywaniu posunięć jest formą oznaki szacunku lub jego braku względem przeciwnika, a ponieważ przywiązuję do tego wagę, więc takie zero tolerancji podoba mi się.
  Sam również, podobnie jak każdy szachista, wielokrotnie przewracałem figury, szczególnie w ostatnich sekundach i uważam, że porażka byłaby pouczającą karą.

  Rozumiem jednak, że masz na myśli pierwszy z wyżej wymienionych punktów, czyli przepis noszący po angielsku nazwę "0-delay rule". Jest on jak najbardziej uwzględniony w projekcie Regulaminu, a konkretnie w zapisie:
  Cytat Zamieszczone przez Projekt Regulaminu IMP
  6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach.
  Jako czynny sędzia sam bowiem wiesz doskonale, że zgodnie z domyślnymi przepisami FIDE, obowiązuje zakaz spóźniania się pod groźbą porażki. Tak jest także we wszystkich turniejach szachów szybkich i blitza, o czym organizatorzy przeważnie zapominają (lub nie wiedzą). Natomiast przepisy FIDE przewidują możliwość wprowadzenia dopuszczalnego czasu spóźniania się, ale warunkiem jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu w regulaminie zawodów. Odsyłam do punktu 6.6 FIDE Laws of Chess.
  Cytat Zamieszczone przez FIDE Laws of Chess
  6.6
  a. Any player who arrives at the chessboard after the start of the session shall lose the game. Thus the default time is 0 minutes. The rules of a competition may specify otherwise.
  b. If the rules of a competition specify a different default time, the following shall apply.(...)
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  - nigdzie nie znalazłem, ani w jednym ani w/drugim-spodobał mi się w dodatkowych wynik bezpośredni partii, może by dać u mężczyzn/zamiast/skomplikowanych/obliczen
  Wynik bezpośrednich partii pomiędzy zainteresowanymi jest rozsądnym kryterium, ale przy systemie kołowym, czyli gdy każdy gra z każdym. Natomiast w szwajcarze, zawodnicy z danej grupy punktowej rozgrywają różną liczbę partii pomiędzy sobą. Jeden rozegra 1 partię, drugi rozegra 3 partie, trzeci rozegra 5 partii. Jak to chcesz potem porównywać?
  Dlatego także w regulaminie ECU oraz regulaminach FIDE takie kryterium nie jest stosowane (w odniesieniu do turniejów szwajcarskich). W szczególności polecam Regulamin MŚ'20 w Chotowej.

  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  -tempo gry chyba powinno być w załączniku i powinno być użależnione np/od Olimpiady w roku olimpijskim,
  W turniejach FIDE i ECU, w których udział biorą Polacy, tempo gry zostało już przykręcone na śrubki i nie będzie zmieniane przez zauważalny okres czasu. Dlatego nie ma sensu co roku dopisywać do załączników tego samego.
  Sądzę, że wcześniej zmieni się Zarząd, system rozgrywek, koncepcja regulaminu niż tempo gry.

 15. Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Jeżeli Kolegium Sędziów ma zastrzeżenia co do kompetencji niektórych sędziów, powinno sporządzić odpowiednią listę z konkretnymi nazwiskami oraz dyskwalifikującymi powodami.
  Niewiem co ty znów z tą listą, jeśli np. organizator Ekstraligii wysłał by do zatwierdzenia sędziego otrzymał by odpowiedz że wg. regulaminu potrzebny jest tytuł IA
  Dostrzegam drobną niekonsekwencję. Skoro w Regulaminie jak wół stało, że wymaganymi uprawnieniami względem sędziego głównego była klasa IA, a organizator (i sam sędzia główny) to olał, to dość złudnym wydaje się być oczekiwanie, że gdyby do tegoż Regulaminu wprowadzono inny zapis, to akurat ten wybrany zapis byłby skrupulatnie przestrzegany.]
  Dlaczego nie skorzystać z możliwości które są pod ręką??
  Cytat Zamieszczone przez komunikat/finansowy/pzszach2010-cytat
  10.5. Jeżeli Organizator zawodów zatrudni do ich przeprowadzenia sędziego bez odpowiednich uprawnień (klasa sędziowska, licencja, opłata roczna uprawniająca do sędziowania) oraz bez wymaganej nominacji Kolegium Sędziów PZSzach w przypadku zawodów z cyklu Mistrzostw Polski sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach kary finansowej w wysokości 1000 PLN, niezależnie od rangi zawodów.http://pzszach.org.pl/index.php?idm=5
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Z ciekawości zapytam, bo mnie zainteresowałeś (część "sędziowska" Regulaminu jest działką Witalisa): jakie przepisy FIDE zabraniają rozwiązania, w którym do poszczególnych stolików przypisany jest dany sędzia (czyli w każdej partii układ przewidziany w FIDE Laws of Chess: dwóch zawodników i sędzia), natomiast od decyzji sędziego "stolikowego" można odwołać się do decyzji sędziego głównego, który tym samym pełni funkcję odwoławczą (czyli de facto jednoosobowego Komitetu Apelacyjnego i to podejmującego decyzję w czasie rzeczywistym).
  Nie znam takich przepisów.
  W takim razie, na jakiej podstawie zakwestionowałeś proponowaną konstrukcję, w której do stolika przypisany jest sędzia (minimalne wymagania FA) i to on podejmuje decyzje dotyczące konkretnej partii, natomiast od jego decyzji można natychmiast odwołać się do sędziego głównego (minimalne wymagania IA)?

  Przypomnę, że napisałeś:
  Cytat Zamieszczone przez Zbigniew Pyda
  Regulamin tak ważnej imprezy musi respektować nadrzędność przepisów FIDE. Więc jakie obowiązki ma sędzia asystent (nomenklatura) a jakie sędzia główny to precyzują te przepisy. Warto żebyś się zapoznał kto np. decyduje o zweryfikowaniu wyniku 0-0, a jak komórka zadzwoni, brak wykonanych 30 posunięć itp., który sędzia ustala wynik. Więc Kolegium Sędziów PZSzach wygląda że powinno spełniać swoje zadania.
  Nic nie kwestionuję, tylko poprosiłem żebyś poczytał przepisy. Bartku weźmy ekstraligę 2010 sędzia wpisał wynik puścił następną rundę i zmienił wynik z poprzedniej. Zrobił to główny do kogo mamy się odwołać, czy w takim razie mamy dwuinstancyjność??

  Będę nieosiągalny przez kilka dni :ucz

  Zbyszek_Pyda

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA