+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 2 3 4
Pokaż wyniki od 46 do 48 z 48

Wątek: Uchwały Zarządu

 1. #46
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  www.pzszach.org.pl
  Warszawa, nowe biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49
  16 kwietnia 2011 r. godz. 10.00-18.00

  1. Powitanie.

  Wiceprezes PZSzach Tomasz Delega otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych w nowej siedzibie Polskiego Związku Szachowego.

  Na posiedzenie przybyli:
  Prezes Zarządu: Tomasz Sielicki
  Członkowie Zarządu: Tomasz Delega, Agnieszka Fornal-Urban, Włodzimierz Schmidt, Tomasz Stefaniak, Piotr Zieliński, Waldemar Taboła, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Adam Dzwonkowski.
  Pracownicy biura: Piotr Murdzia, Barbara Szenborn-Dańczak, Michał Bartel, Dorota Rzepecka.

  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

  Wiceprezes stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad.

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 13 lutego 2011 r.


  Wiceprezes PZSzach Agnieszka Fornal-Urban zgłosiła poprawkę do zapisu o koordynatorze środków unijnych oraz o zgłoszeniu przez nią propozycji nazwy sierpniowego turnieju kołowego kobiet „Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”.
  Wiceprezes Włodzimierz Schmidt zgłosił postulat o używanie jednolitej nazwy „szachy szybkie”, ew. rapid zamiast „szachy aktywne”, zgodnie z obowiązującym nazewnictwem.
  Wiceprezes Piotr Zieliński poprosił o zamieszczenie w protokole wyjaśnień PZSzach dotyczących zgłoszonych na poprzednim zebraniu Zarządu uwag prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych o braku podjęcia przez PZSzach działań na rzecz obrony szachów jako dyscypliny Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. PZSzach podjął takie działania. Waldemar Taboła wyjaśnił, że decyzja o przeniesieniu gry w szachy do rozgrywek olimpiad umysłowych została podjęta odgórnie.

  Ponadto PZSzach stara się o uznanie gry w szachy jako sportu wczesnoszkolnego, prowadząc rozmowy z Ministerstwem Edukacji narodowej, gdyż ta decyzja nie leży w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pion Młodzieżówy PZSzach nieustająco podejmuje starania w celu wprowadzenia takiego zapisu. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w MEN w dn. 1.04.2011 r. z udziałem wiceprezesa ds. młodzieżowych Piotra Zielińskiego oraz członka Komisji ds. Szachów w Szkole Magdaleny Zielińskiej. MEN reprezentował Jarosław Jankowski, dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych. Ministerstwo wyraziło zainteresowanie popularyzacją gry w szachy w szkołach. P. Zieliński ma nadzieję, że starania zostaną uwieńczone takim samym sukcesem, jak działania na rzecz uznania punktacji za wyniki w szachach błyskawicznych.

  UCHWAŁA NR 38/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd zatwierdził protokół z zebrania Zarządu w dn. 13.02.2011 z poprawkami zgłoszonymi przez wiceprezesów PZSzach: Agnieszkę Fornal-Urban, Włodzimierza Schmidta i Piotra Zielińskiego.

  Głosowało 6 członków Zarządu, 1 głos wstrzymujący.

  5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną - T. Delega.

  Na prośbę członków Zarządu ustalono, że wnioski dotyczące uchwał głosowanych drogą elektroniczną będą zawierać w temacie termin zakończenia głosowania.

  Zarząd przychylił się do prośby przewodniczącego Komisji Regulaminowej Witalisa Sapisa o wycofanie jego podpisu pod regulaminem DMPw Blitzu z powodu przyjęcia wersji dopuszczającej udział wielu drużyn.

  Tomasz Delega przedstawił informację o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.

  UCHWAŁA NR 30/03/2011
  z dnia 18/03/2011

  Zarząd PZSzach zatwierdził korektę składu Kadry Narodowej po Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet.

  Kobiety:

  1. Monika Soćko II 1.a
  2. Jolanta Zawadzka II 1.c
  3. Iweta Rajlich II 1d
  4. Joanna Majdan – Gajewska II 1.d
  5. Joanna Dworakowska II 1.d
  6. Barbara Jaracz II 1.d
  7. Klaudia Kulon II.1.e
  8. Karina Szczepkowska-Horowska II 1.f

  Mężczyźni:

  1. Bartosz Soćko II.1.b
  2. Mateusz Bartel II.1.c
  3. Paweł Jaracz II.1.c
  4. Radosław Wojtaszek II.1.d
  5. Bartłomiej Macieja II.1.d
  6. Tomasz Markowski II.1.d
  7. Kamil Mitoń II.1.d
  8. Dariusz Świercz II.1.a
  9. Kacper Piorun II.1.e

  UCHWAŁA NR 31/03/2011
  z dnia 16/03/2011

  Zarząd zatwierdził Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski - Ekstraliga. W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, pięciu członków głosowało za, trzech wstrzymało się od głosu, jeden głos nieważny (brak wyboru wersji regulaminu).


  UCHWAŁA NR 32/03/2011
  z dnia 18/03/2011

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Głosowało dziesięciu członków Zarządu.


  UCHWAŁA NR 33/03/2011
  z dnia 18.03.2011

  Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Powoływania Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów.

  Głosowało dziesięciu członków Zarządu, osiem głosów za wybraną wersją Regulaminu, dwa głosy za drugą wersją.

  UCHWAŁA NR 34/042011
  z dnia 6.04.2011

  Zarząd PZSzach postanowił, że w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn. Głosowało dziesięciu członków Zarządu, siedmiu za, dwóch przeciw, jeden wstrzymujący.


  UCHWAŁA NR 35/04/2011
  z dnia 6.04.2011

  Zarząd PZSzach jednogłośnie zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski w szachach szybkich i błyskawicznych.

  Głosowało dziesięciu członków Zarządu.


  UCHWAŁA NR 36/04/2011
  z dnia 9.04.2011

  Zarząd PZSzach powołał Edytę Szczepaniak na dyrektora Ekstraligi i I ligi juniorów.

  W głosowaniu brało udział dziesięciu członków Zarządu, sześciu głosowało za, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

  6. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

  a) Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy - T. Delega, P.Wajszczyk

  Do biura PZSzach dotarły dokumenty zgłoszenia Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego z siedzibą w Gdańsku w poczet członków PZSzach.

  UCHWAŁA NR 39/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy z siedzibą w Gdańsku.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  b) Kąciki szachowe - T. Stefaniak

  T. Stefaniak poinformował o problemach z realizacją tego projektu.

  c) Sponsor na MP w szachach szybkich i błyskawicznych - W. Przybylski

  T. Delega poinformował, że według jego wiedzy na dzień dzisiejszy brak jest sponsora na MP w szachach szybkich. Przekazał również, że Marian Kanarek w razie braku sponsora wycofa się z organizacji zawodów.

  Na MP w szachach błyskawicznych dyrektor turnieju T. Szafraniec zapewnił sponsora na 10.000 zł.

  d) Odznaki PZSzach - W. Przybylski

  Zarząd nie rozpatrywał wniosku z powodu braku opinii Komisji ds. Wyróżnień i Dyscypliny.

  e) Fundusze unijne - P. Zieliński

  PZSzach złożył wniosek w ramach programu „Rozwój organizacji pozarządowych – działania wzmacniające organizację”, który niestety został przez komisję oceniony poniżej wymaganego pułapu punktowego. W III kwartale zostanie uruchomiony program przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, obejmujący dofinansowanie dla innowacyjnych programów edukacyjnych wzmacniających umiejętności matematyczno-techniczne.

  PZSzach powinien podjąć współpracę ze specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych.


  7. Ocena imprez i startów

  a) IMP oraz IMPK – P. Murdzia, W. Schmidt


  Z zawodniczek uprawnionych do startu nie wystąpiły Iweta Rajlich i Beata Kądziołka. Absencja Iwety Rajlich, spowodowana macierzyństwem, jest usprawiedliwiona. Beata Kądziołka nie usprawiedliwiła swojej nieobecności, która przypadła na okres już po sesji egzaminacyjnej.

  W IMPK pewnie zwyciężyła Jolanta Zawadzka, która zaprezentowała bardzo dobrą formę i wyprzedziła faworytkę zawodów Monikę Soćko. Liderka polskiej listy rankingowej zajęła II miejsce. Brązowy medal przypadł arcymistrzyni Karinie Szczepkowskiej-Horowskiej.

  Poziom tegorocznych IMPK był nierówny, dochodziło do wielu niespodzianek. Pojedynki były bezkompromisowe, bez szybkich remisów. W Mistrzostwach niestety zawiodły juniorki: debiutująca w MP Kobiet Aleksandra Lach oraz Klaudia Kulon.

  Zarząd uznał, że formuła turnieju kołowego u kobiet sprawdziła się i będzie kontynuowana w przyszłości. Kryteria wyboru zawodniczek również były dobrze dobrane.

  W IMP kilku zawodników zrezygnowało ze startu, usprawiedliwiając się studiami. Z tego powodu należy rozważyć formułę oraz termin rozgrywek na następne lata.

  W IMP, podobnie jak w IMPK, nie zwyciężył zawodnik z 1 numerem startowym. Lider polskiej listy rankingowej Radosław Wojtaszek zajął ostatecznie III miejsce. Mimo słabszej formy udało mu się zakończyć zawody z rankingiem uzyskanym powyżej 2700. W zawodach przekonująco zwyciężył znajdujący się w świetnej formie Mateusz Bartel. Zaskoczeniem jest II miejsce Pawła Jaracza, który rozegrał bardzo dobry turniej i wyprzedził wyżej notowanych rywali.

  Wśród juniorów dobrze zaprezentował się Dariusz Świercz, który zajął wysokie V miejsce. Pokazuje to, że program szkoleniowy Darka się sprawdza i młody zawodnik robi kolejne postępy. Oczekiwania zawiódł niestety mistrz świata do lat 16 Kamil Dragun, który zajął przedostatnie miejsce.

  Wiceprezes ds. sportowych planuje przedstawić nowy regulamin powoływania kadry od 2012 r., według którego dwie osoby byłyby powoływane na podstawie wyników w IMP, dwie z listy rankingowej oraz jedna ze wspólnej nominacji wiceprezesa ds. sportowych, trenera kadry oraz szefa wyszkolenia.

  Na wniosek Wiceprezesa ds. Sportowych Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 zostaną rozegrane w tej samej formule. Projekt ew. ułatwień dla juniorów poniżej 20 lat opracują W. Schmidt i P. Murdzia.

  Należy również przyjrzeć się liczbie turniejów spełniających w tym roku kryteria półfinałów IMP.

  b) IME – P. Murdzia, W. Schmidt

  W zawodach wzięło udział czterech zawodników finansowanych przez PZSzach (3 medaliści IMP oraz Dariusz Świercz) oraz dwoje zawodników na własny koszt (Jolanta Zawadzka i Bartłomiej Macieja).

  Wicemistrz Europy Radosław Wojtaszek grał bardzo dobrze cały turniej, demonstrując świetne przygotowanie debiutowe. Jego dwie zwycięskie partie z Nisipeanu i z Hrackiem przejdą do historii.

  Dobrze zagrała Jolanta Zawadzka, która nawiązywała równorzędną walkę z bardzo silnymi zawodnikami, co z pewnością będzie u niej procentować. Ostatnie znakomite wyniki na IMPK oraz IME pokazują, że u Joli nastąpił przełom i możemy mieć nadzieję na kolejne sukcesy.

  Paweł Jaracz zagrał dobrze, wypadł powyżej swojego poziomu. Jego występ pozytywnie zaopiniował trener kadry am Michał Krasenkow.

  Mistrz Polski Mateusz Bartel zanotował słaby występ i zajął ostatecznie 98 miejsce.

  Bartłomiej Macieja również wystąpił poniżej oczekiwań. Jego słaby wynik był spowodowany przede wszystkim wpadaniem w niedoczasy.

  Jako słaby należy uznać występ Dariusza Świercza, który nie potrafił wygrywać ze słabszymi zawodnikami (2300-2400 ELO).


  c) ME w solvingu - P. Murdzia, T. Sielicki

  Przygotowania do imprezy trwały kilka miesięcy. W zawodach wzięło udział 75 zawodników z 25 państw, co jest dobrą frekwencją. PZSzach przekazał na organizację kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia sędziowskie, puchary, utworzenie strony internetowej oraz zakwaterowanie członków KN w solvingu.

  Patronami honorowymi imprezy byli marszałek woj. łódzkiego oraz burmistrz Łowicza, który ponadto przekazał na organizację ME kwotę 10.000,00 zł.

  W klasyfikacji drużynowej Polska zajęła trzecie miejsce, za Ukrainą i Serbią, a przed Rosją.

  W klasyfikacji indywidualnej kolejny dobry wynik Kacpra Pioruna pokazuje, że za rok ten młody zawodnik będzie walczył o miejsca na podium. Bardzo udany występ zanotował Aleksander Miśta, niestety jego wynik nie liczył się do klasyfikacji drużynowej, gdyż do reprezentacji Polski zostali zgłoszeni P. Górski i R. Królikowski, którzy uzyskali miejsca w drużynie na podstawie wyniku w międzynarodowych mistrzostwach Słowacji.

  Piotr Górski odnotował ostatnio spadek formy spowodowany zaangażowaniem w studia i zajął 33 miejsce. Ryszard Królikowski zajął 50 miejsce.

  Prezes pochwalił świetną organizację zawodów, która była zasługą dyrektora turnieju oraz zwrócił uwagę na ładną oprawę zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem wystawy poświęconej wychowankowi szkoły Kacprowi Piorunowi.

  d) MPJ 16-18 – ocena organizacyjna W. Schmidt, ocena sportowa W. Taboła

  Mistrzostwa zostały przeprowadzone w Murzasichlu koło Zakopanego. Organizator (UKS SP 8 w Chrzanowie i Marian Sadzikowski) włożył wiele wysiłku w organizację imprezy, która niestety miała jednak kilka mankamentów, np. mała liczba toalet w sali gry. Ogólnie jednak organizację imprezy należy uznać za dobrą.

  W grupie juniorów do 18 lat niespodzianką był wynik Pawła Weichholda, który zdobył samodzielne I miejsce. Zmartwił słaby występ Kamila Draguna, który był zdecydowanym faworytem z racji medalu oraz rankingu.

  Wśród juniorek do lat 18 złoty i brązowy medal zdobyły zawodniczki z rankingami poniżej 2000 ELO, podczas gdy utytułowane i legitymujące się wyższym rankingiem zawodniczki Kinga Zakościelna i Aleksandra Zmarzły znalazły się poniżej podium.

  W grupie juniorek do lat 16 należy podkreślić piękne zwycięstwo Anny Iwanow, która w świetnym stylu pokonała silne konkurentki (Aleksandra Lach, Klaudia Wiśniowska, Angelika Dziodzio i inne zawodniczki).

  e) MPJ 12 oraz PP 10 - ocena organizacyjna D. Rzepecka, ocena sportowa P. Zieliński

  Mistrzostwa zostały przeprowadzone bardzo dobrze pod względem organizacyjnym. Jedynym mankamentem był brak dostępu do internetu w części pokoi. Na pochwałę zasługuje świetnie zorganizowana uroczystość zakończenia zawodów oraz dbałość o pokazanie imprezy w mediach lokalnych.

  8. Sprawy bieżące

  a) Bilans - B. Szenborn-Dańczak

  UCHWAŁA NR 40/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził bilans za 2010 rok.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  b) Nowa siedziba PZSzach - T. Delega

  UCHWAŁA NR 41/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd Polskiego Związku Szachowego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu siedziby w Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  c) Informacja o zmianach w biurze PZSzach - T. Delega

  Z końcem kwietnia prace w biurze PZSzach kończy Wojciech Przybylski, który był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu, a obecnie rozpoczął studia prawnicze w Poznaniu. W biurze PZSzach zostanie zatrudniony na stałe Michał Bartel, który od lutego współpracuje z biurem na umowę-zlecenie. Obejmie on stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych. Dotychczasowa osoba zatrudniona na tym stanowisku, Dorota Rzepecka, obejmie stanowisko specjalisty ds. promocji.

  Obecnie prowadzona jest rekrutacja na dwa stanowiska: Specjalisty ds. projektów strategicznych i Animatora.

  d) Nowe kluby - P. Wajszczyk, T. Delega

  UCHWAŁA NR 42/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd PZSzach jednogłośnie zdecydował o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:

  1. Włocławski Klub Szachowy 1938 (K-P).
  2. Klub Szachowy „JELONKA” Jelenia Góra (DS).
  3. Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Zabrzeg (SL).
  4. Klub Szachowy „GAMBIT” MDK Świdnica (DS).
  5. Międzyszkolny Klub Sportowy „BABIA GÓRA” z Lipnickiej Góry (MP)

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  e) Projekt Radosław Wojtaszek – A. Dzwonkowski


  UCHWAŁA NR 43/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd powołał Adama Dzwonkowskiego na koordynatora projektu „Wojtaszek Team”.

  9 członków Zarządu głosowało za. Adam Dzwonkowski nie brał udziału w głosowaniu.

  f) Ruchomy ranking krajowy - Z. Chojnicki

  Adam Curyło zaproponował wprowadzenie krajowego rankingu ruchomego w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych od 2012 roku. Naliczanie rankingu byłoby możliwe dzięki automatycznemu przerzucaniu wyników z ChessArbitra do Centralnego Rejestru.

  Postanowiono, że wchodzi w grę wprowadzenie rankingu krajowego tylko w szachach szybkich i błyskawicznych. PZSzach przez rok będzie się przyglądał, jak funkcjonuje ruchomy ranking prowadzony przez Adama Curyło, a następnie na początku przyszłego roku podejmie decyzję. W sytuacji, gdy przychyli się do wniosku o wprowadzenie rankingu ruchomego w szachach szybkich i błyskawicznych, warunkiem koniecznym jest posiadanie przez PZSzach na własność bazy danych.

  g) Konkursy MSiT - D. Rzepecka

  PZSzach otrzymał dofinansowanie w wysokości 18.000 zł w ramach konkursu „Sport wszystkich dzieci”. W dn. 30.03.2011 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wybrała siedem imprez oraz dokonała podziału środków.

  Mimo złożenia oferty, PZSzach nie dostał dofinansowania na konkurs „Popularyzacja i wspieranie sportu dla wszystkich”. Zostało złożone pismo w tej sprawie, oczekujemy na wyjaśnienie.

  Obecnie trwa nabór wniosków w ramach II tury konkursów.


  h) Ekstraliga - D. Rzepecka

  UCHWAŁA NR 44/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd PZSzach zatwierdził podział funduszu nagród na Drużynowych Mistrzostwach Polski – Ekstraliga 2011:

  I miejsce - 12 000
  II miejsce - 8000
  III miejsce - 4000
  Za zwycięstwo na szachownicy - 1000 zł

  9 członków zarządu głosowało za, jeden przeciw (za wersją bez nagród na szachownciach: I miejsce 15.000, II miejsce 10.000, III miejsce 5.000 zł). Głosowało 10 członków Zarządu.

  i) MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych - P. Zieliński

  Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych odbędą się w centrum konferencyjno – kongresowym przy ul. Bobrowieckiej. Zawody odbędą się w przestronnej sali mieszczącej do 1500 osób z klimatyzacją i dobrym nagłośnieniem. W wyposażeniu sali znajduje się 400 stołów o wymiarach 80 x 80, odpowiednich jako stoliki do gry. Bezpośrednio przy sali gry znajduje się 8 toalet, piętro niżej jest ich 60.

  Ponieważ obiekt dysponuje tylko 240 miejscami noclegowymi, pozostali uczestnicy zostaną zakwaterowani w domach studenckich SGGW, położonych w odległości ok. 5,5 km od centrum konferencyjnego przy Bobrowieckiej.

  Patronat honorowy nad Mistrzostwami obejmą minister edukacji Katarzyna Hall oraz marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, który będzie współorganizatorem Mistrzostw.

  j) Ekstraliga i I Liga Juniorów 2011 - P. Zieliński, W. Taboła

  Zgodnie z uchwałą drogą elektroniczną, dyrektorem Ekstraligi i I Ligi Juniorów została pani Edyta Szczepaniak ze Śląskiego Związku Szachowego. Zawody odbędą się w Ustroniu.

  k) Kadra Juniorów do lat 10, 12, 16 i 18, P. Zieliński, P. Murdzia

  UCHWAŁA NR 45/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie powołał do Kadry Narodowej Juniorów do lat 10, 12, 16 i 18 lat. następujące zawodniczki i zawodników:

  1. Monika Głuszko - 18
  2. Kataryna Adamowicz - 18
  3. Paweł Weichhold - 18
  4. Marcel Kanarek - 18
  5. Anna Iwanow - 16
  6. Maria Leks - 16
  7. Kacper Drozdowski - 16
  8. Jan Musiałkiewicz - 16
  9. Martyna Konopacka - 12
  10.Mikołaj Winiarski - 12
  11.Juliusz Pham - 12
  12.Zofia Frej - 10
  13.Alicja Śliwicka - 10
  14.Igor Szymanowski - 10
  15.Radosław Psyk – 10
  16. Zbigniew Strzemiecki - 18

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  l) Wakacje z szachami - T. Delega

  Udział w „Wakacjach z szachami” zostanie sfinansowany dla 30 dzieci wytypowanych przez Wojewódzkie Związki Szachowe oraz dodatkowo 2 dzieci z Sandomierza. Opłata za obóz dla pozostałych uczestników wynosić będzie 300 zł. Wojewódzkie Związki Szachowe otrzymały 64 miejsc, przydział pozostałych 4 miejsc należy bezpośrednio do prezesa PZSzach.


  UCHWAŁA NR 46/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd upoważnił Tomasza Delegę do podejmowania decyzji finansowych związanych z Wakacjami z szachami. 9 za, Tomasz Delega nie brał udziału w głosowaniu.


  m) Turniej Kołowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej - P. Murdzia

  Udział w zawodach potwierdziło 9 zawodniczek, w tym trzy zawodniczki zagraniczne: dwie przedstawicielki federacji rumuńskiej oraz Marta Michna (fed. niemiecka na liście FIDE). Turniej będzie miał rangę arcymistrzowską.

  Byłoby dobrze, gdyby taki turniej mógł odbywać się co roku, gdyż takie rozgrywki z pewnością przyniosłyby wielki pożytek dla polskich szachów kobiecych.


  n) MŚ w solvingu 2012 - P. Murdzia

  Piotr Murdzia przedstawił wstępny projekt zorganizowania w Polsce Kongresu Kompozycji Szachowej połączonego z Mistrzostwami Świata w Rozwiązywaniu Zadań. W Polsce trzy razy odbyły się mistrzostwa Europy w solvingu i za każdym razem była to bardzo udana i chwalona impreza. Ofertę na organizację musimy złożyć do sierpniowego kongresu we Włoszech.

  UCHWAŁA NR 47/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o złożeniu oferty na organizację Kongresu Kompozycji Szachowej 2012.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  UCHWAŁA NR 48/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o powołaniu Aleksandra Miśty do Kadry Narodowej w Solvingu oraz zatwierdził na Mistrzostwa Świata w solvingu reprezentację Polski w składzie Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Aleksander Miśta.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  o) DME 2013 - T. Sielicki

  Polska oferta wygrała w finale 28:22 z ofertą Rumunii. Polska prezentacja, którą prowadził Tomasz Sielicki przy wsparciu mistrza Polski Mateusza Bartla, wypadła bardzo dobrze.

  Należy powołać sztab organizacyjny, który rozpocznie przygotowania do organizacji zawodów.

  Dobrym pomysłem jest opracowanie specjalnego programu szkoleniowego nakierowanego na wynik w tych zawodach. Jako organizatorzy mamy prawo wystawić po dwie lub nawet trzy drużyny (w razie nieparzystości) w kategorii open i kobiet, tak więc można zaplanować start w obydwu turniejach reprezentacji Polska II, złożonej z najlepszych juniorów.

  p) Spotkanie polsko-niemieckie - T. Sielicki, W. Taboła, P.Murdzia

  Na zaproszenie Niemieckiej Federacji Szachowej odbyło się spotkanie poświęcone sprawom szkoleniowym. Udało się nawiązać współpracę w zakresie kadry seniorów, przede wszystkim kobiecej, oraz w zakresie szkolenia juniorów.

  Spotkanie zaowocowało projektem wspólnego zgrupowania kadry kobiet Polski i Niemiec z arcymistrzem Michalczyszynem w terminie 25-31 sierpnia w Spale. W lipcu 2012 natomiast zostanie rozegrany mecz kobiet Polska-Niemcy, który odbędzie się w ramach przygotowań do Olimpiady.

  Ze swojej strony zaproponowaliśmy czołowej niemieckiej arcymistrzyni Elisabeth Paetz udział w sierpniowym turnieju kobiet w Warszawie. Niestety, musiała odmówić z powodu ustalonego wcześniej meczu Niemcy-Ukraina.

  Postanowiono także nawiązać wspołpracę w zakresie szachów juniorskich.

  q) MŚJ do lat 20 – W. Schmidt, P.Murdzia

  Do startu w tegorocznych Mistrzostwach Świata do lat 20 uprawnionych jest czworo zawodników:
   Dariusz Świercz – medal MŚJ do lat 20 w 2010 r.
   Kacper Piorun – najwyższy ranking do 20 lat
   Kamil Dragun – złoty medal MŚJ do lat 16 w 2010 r.
   Klaudia Kulon – najwyższy ranking do 20 lat

  Wiceprezes ds. sportowych oraz szef wyszkolenia mają ustalić, w jaki sposób należy zorganizować opiekę trenerską nad zawodnikami podczas MŚJ do lat 20 (jeden czy dwóch trenerów na czteroosobową ekipę, lub też 1 trener na miejscu i 1 trener zdalnie)


  r) DMEJ - P. Zieliński, P.Murdzia

  Na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów Polskę reprezentować będą mistrzowie Polski do 18 lat i zawodnicy z najwyższym rankingiem (na podstawie majowej listy rankingowej).

  2-osobowa reprezentacja juniorek:

  1) Monika Głuszko
  2) Juniorka z najwyższym rankingiem na majowej liście rankingowej FIDE.

  Reprezentacja juniorów:

  1. Paweł Weichhold
  2. Marcel Kanarek
  3. Zbigniew Strzemiecki
  4. Junior z najwyższym rankingiem na majowej liście rankingowej FIDE.

  Ostateczne składy zostaną przegłosowane elektronicznie po ukazaniu się majowej listy rankingowej.

  s) Wydawnictwa książkowe - T. Stefaniak

  W 2011 roku PZSzach planuje wydać dwie pozycje książkowe współfinansowane przez MSiT:

  - „Grajmy w szachy” - tom II
  - „Wybrane zagadnienia teorii i praktyki gry szachowej” - tom VI

  Komercyjnie planowane jest wydanie pięciu książek, w tym 3 książek z reedycji.

  t) Imprezy promocyjne: Noc Muzeów, Piknik Olimpijski - D. Rzepecka

  Polski Związek Szachowy z okazji Nocy Muzeów w dn. 14.05. 2011 r. organizuje w swojej siedzibie prezentację wystawy „Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach” oraz wykłady towarzyszące o tematyce szachowej. Biuro PZSzach będzie czynne od 19.00 do 1.00, wstęp na wystawę będzie wolny dla wszystkich chętnych.

  Na nadchodzący Piknik Olimpijski planowane są podobne atrakcje, jak w zeszłym roku: turniej dla dzieci, symultana, pokaz gry na ślepo. Piknik Olimpijski, na który przybywają znane osoby, sportowcy oraz mieszkańcy Warszawy, jest świetną okazją do promocji szachów przy niskim nakładzie kosztów.

  u) II Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa – P. Zieliński

  Tegoroczna Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa odbędzie się w dniu 2.05.2011 w Krakowie podczas Mistrzostw Świata Szkół.

  9. Wolne wnioski

  a) Wniosek arcymistrzyni H. Ereńskiej-Barlo o zmianę nazwy Mistrzostw Polski Weteranów

  Arcymistrzyni Hanna Ereńska-Barlo przesłała do biura PZSzach wniosek o zmianę nazwy Mistrzostw Polski Weteranów, która wprowadza w błąd oraz dodatkowo nie jest ujednolicona z nazwami tego typu rozgrywek na szczeblu międzynarodowym.

  UCHWAŁA NR 49/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o zmianie nazwy Mistrzostw Polski Weteranów na Mistrzostwa Polski Seniorek 50+ i Mistrzostwa Polski Seniorów 60+.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  b) Prośba Krzysztofa Góry z Lubelskiego Związku Szachowego o zwolnienie turnieju kołowego juniorów z opłat klasyfikacyjno-rankingowych oraz ufundowanie pucharów.


  UCHWAŁA NR 50/04/2011
  z dnia 16.04.2011

  Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o ufundowaniu 3 pucharów na turniej juniorski w Lublinie.

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  10. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu

  Następne zebranie Zarządu odbędzie się w dn. 18.06.2011 (sobota) o godz. 10.00.

  11. Zakończenie

  Prezes podziękował zebranym za udział w obradach i zakończył posiedzenie.

 2. #47
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Odp: Uchwały Zarządu

  Protokół z zebrania Zarządu - Warszawa 18 czerwca 2011 r.
  Warszawa, nowe biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49
  18 czerwca 2011 r. godz. 10.00-18.00

  1. Powitanie

  Prezes Polskiego Związku Szachowego powitał zgromadzonych gości.

  Na posiedzenie przybyli:
  Prezes Zarządu: Tomasz Sielicki
  Członkowie Zarządu: Tomasz Delega, Agnieszka Fornal-Urban, Włodzimierz Schmidt,
  Tomasz Stefaniak, Piotr Zieliński, Waldemar Taboła, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Adam Dzwonkowski.
  Członkowie Komisji Rewizyjnej: Marian Kanarek, Janusz Ziemacki, Bogdan Obrochta, Zbigniew Urban.
  Pracownicy biura: Piotr Murdzia, Michał Bartel, Joanna Majdan-Gajewska, Dorota Rzepecka.

  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał

  Prezes PZSzach stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie. Do wolnych wniosków dołączono następujace wnioski:

  a) Rok Rubinsteina – D. Rzepecka
  b) Komisja Rewizyjna – Z. Urban
  c) DMPJ II Liga
  d) Wniosek Pawła Suwarskiego do Komisji Dyscyplinarnej


  4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 16 kwietnia 2011 r.
  Uwagi na temat zatwierdzenia i treści regulaminów mistrzostw juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych wniósł Włodzimierz Schmidt. Piotr Zieliński potwierdził zatwierdzenie regulaminów w trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 13.02.2011 (punkt 8n protokołu, w którym jednak zabrakło słów szybkie i błyskawiczne), potwierdził że brak podpisów jest omyłką, którą należy uzupełnić, natomiast w sprawach merytorycznych w najbliższym czasie wniesie drobne poprawki, które podda pod głosowanie elektroniczne.
  Protokół po zmianach zatwierdzono jednogłośnie.

  5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną - T. Delega

  UCHWAŁA NR 51/2011
  z dnia 19.04.2011

  Zarząd podjął decyzję o przyznaniu premii specjalnej dla Dyrektora Biura.

  W głosowaniu wzięło udział ośmiu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Tomasz Delega i Piotr Zieliński nie wzięli udziału w głosowaniu.

  UCHWAŁA NR 52/2011
  z dnia 27.04.2011

  Zarząd PZSzach podjął jednogłośnie decyzję o powołaniu do Kadry Narodowej Juniorów złotych i srebrnych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

  1) Kinga Pastuszko
  2) Katarzyna Murawko
  3) Radosław Gajek
  4) Jakub Koitka

  Głosowało 9 członków Zarządu. Nie głosował Piotr Zieliński

  UCHWAŁA NR 53/2011
  z dnia 30.04.2011

  Zarząd Polskiego Związku Szachowego zatwierdził skład reprezentacji na DMEJ:

  Kierownik i trener - Jacek Bielczyk
  Juniorki - Monika Głuszko, Katarzyna Adamowicz
  Juniorzy - Paweł Weichhold, Daniel Sadzikowski, Marcel Kanarek, Zbigniew Strzemiecki
  Kolejność zawodników na szachownicach ustali kierownik reprezentacji.

  W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.

  UCHWAŁA NR 54/2011
  z dnia 01.05.2011


  Zarząd PZSzach jednogłośnie przyznał srebrne odznaki honorowe następującym osobom:

  1. Marian Lorenc
  2. Andrzej Acunta
  3. Maciej Sroczyński
  4. Krzysztof Derecki
  5. Adam Wojcieszak
  6. Jolanta Mikołajczyk

  Głosowało 10 członków Zarządu.

  UCHWAŁA NR 55/2011
  z dnia 06.05.2011

  Zarząd Polskiego Związku Szachowego zatwierdził skład Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących

  W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Nie głosowała Agnieszka Fornal-Urban.

  Kadra narodowa szachistów niewidomych i słabowidzących na 2011 rok:

  Seniorzy:
  1. DUKACZEWSKI Piotr
  2. GUNAJEW Rafał
  3. CHOJNOWSKI Marcin
  4. SUDER Ryszard
  5. STACHAŃCZYK Jacek
  6. MAĆKOWIAK Marek
  7. ŻÓŁTEK Tadeusz
  8. MIGALA Andrzej
  9. GOSEK Zenon
  10. WOJCIESZYN Zdzisław
  11. FALKOWSKI Dawid
  12. KULPIŃSKI Piotr

  Kobiety:
  1. Anna STOLARCZYK
  2. Iwona TESKE
  3. Józefa SPYCHAŁA
  4. Teresa DĘBOWSKA
  5. Krystyna PERSZEWSKA
  6. Joanna MALCER
  7. Elżbieta SOBÓTKA
  8. Alicja JAKIMCZUK

  Juniorzy:
  1. Piotr RENKOWSKI
  2. Dominik SZURGOT
  3. Adam CZAJKOWSKI
  4. Elżbieta SOBÓTKA
  5. Łukasz KIZYM
  6. Karol URBANIAK
  7. Cezary SKRZYŃSKI
  8. Krzysztof CICHOŃ
  9. Łukasz BYCZKOWSKI
  10. Robert NIESYCZYŃSKI

  UCHWAŁA NR 56/2011
  z dnia 11.05.2011

  Zarząd Polskiego Związku Szachowego zatwierdził skład reprezentacji narodowej na mistrzostwa świata do lat 20.

  1.Dariusz Świercz
  2.Kacper Piorun
  3.Klaudia Kulon
  Trener i opiekun: Oleksandr Sulypa
  Udział Aleksandra Grickiewicza w zależności od posiadanych środków.

  W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.

  UCHWAŁA NR 57/2011
  z dnia 18.05.2011

  Zarząd zatwierdził zasady powoływania zawodników dodatkowych na sesje Akademii.

  W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Nie głosował Zenon Chojnicki.

  UCHWAŁA NR 58/2011
  z dnia 18.05.2011

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład nowej Komisji Rozwiązywania Zadań:

  1. Piotr Górski - przewodniczący
  2. Ryszard Królikowski - członek
  3. Piotr Murdzia – członek

  Głosowało dziesięciu członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za.

  UCHWAŁA NR 59/2011
  z dnia 02.06.2011

  Zarząd jednogłośnie przyjął kalendarz na 2012 rok.

  Głosowało dziesięciu członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za.

  UCHWAŁA NR 60/2011
  z dnia 11.06.2011

  Zarząd powołał reprezentację na czwórmecz Polska-Niemcy-Czechy-Opole:
  Zofia Frej (D-10), Radosław Psyk (C-10), Martyna Konopacka (D-12), Mikołaj Winiarski (C-12), Kinga Pastuszko (D-14) i Jakub Koitka (C-14).

  W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków Zarządu, wszyscy głosowali za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.

  6. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

  a) Ruchomy ranking krajowy – A. Curyło

  Tomasz Delega przypomniał stanowisko zajęte przez Zarząd na poprzednim zebraniu. Zarząd PZSzach nie widzi zasadności wprowadzenia ruchomego rankingu dla partii tempem klasycznym, ale będzie się przez rok przyglądał, jak działa ranking dla szachów szybkich i błyskawicznych.

  Adam Curyło przedstawił zalety ruchomego rankingu krajowego. Opłaty do FIDE są zbyt wysokie dla wielu organizatorów. W tym roku w ChessArbitrze zostało zarejestrowanych 450 turniejów szachów klasycznych, które nie zostały zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Z programu ChessArbiter w tym roku 109 turniejów zostało przesłanych do FIDE, natomiast w rankingu ChessArbiter zostało policzonych 1479 turniejów. Na liście rankingowej ChessArbitra zarejestrowanych jest obecnie ok. 6.000 Polaków. Od początku działania systemu rankingowego ChessArbiter zanotował 42.000 wejść, co jest dowodem masowego zainteresowania polskiego środowiska szachowego ruchomym rankingiem.

  Tomasz Delega zwrócił uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania faworyzuje jeden program do kojarzenia. Inne programy także powinny mieć taką opcję naliczania ruchomego rankingu.

  Piotr Zieliński zauważył, że wprowadzenie nowego rankingu wiąże się z dodatkowymi kosztami i wnoszeniem przez zawodników dodatkowych opłat.

  UCHWAŁA NR 61/2011
  z dnia 18.06.2011

  Zarząd postanowił, że na zebraniu za 9 miesięcy odbędzie się spotkanie z Adamem Curyło, który przedstawi stan prac i wyniki prowadzonego na stronie ChessArbitra rankingu ruchomego.
  Glosowało 10 członków zarządu, wszyscy za.

  b) Wydawnictwa Książkowe – T. Stefaniak

  Prace nad książką „Grajmy w szachy cz. 2” miały się zakończyć w maju, niestety jeszcze trwają, jednak publikacja jest niezagrożona.

  Każda publikacja ma zawierać reklamę Comarchu lub Wojtaszek Comarch Team o objętości pół strony.

  Reklamę należy zaplanwoać we wszystkich książkach, które zostaną wydane w tym roku:
  - Dodruk Grajmy w szachy cz 1
  - Dodruk cz. 2, 3, 4 i 5 Wybranych zagadnień teorii i praktyki szachowej, zależnie od potrzeb rynku
  - Grajmy w szachy cz.2
  - Wybrane zagadnienia cz. 6 – zależnie od dotacji

  7. Ocena imprez i startów

  a) IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia,

  P. Murdzia: Polskę reprezentowały dwie zawodniczki Jolanta Zawadzka i Karina Szczepkowska-Horowska. Monika Soćko nie wystartowała z powodu spraw rodzinnych. Trenerem zawodniczek był Oleksandr Sulypa.
  Mistrzostwa były bardzo silne, wystąpiła cała czołówka europejskich szachistek. Jolanta Zawadzka miała walczyć o pierwszą czternastkę, dającą awans do Mistrzostw Świata. Zakończyła turniej na 23 miejscu, podzieliła 14 miejsce, ale z gorszym wartościowaniem. Mimo ze nie osiągnęła celu sportowego, turniej należy uznać za udany. Występ Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej był niestety poniżej oczekiwań, zawodniczka zajęła 57 miejsce.

  W. Schmidt: Jolanta zdobyła 6,5 punktu ze słabszymi zawodniczkami i tylko 0,5 z 4 z zawodniczkami silniejszymi. Wątpliwości co do gry Joli z silniejszymi przeciwniczkami wyrazili trenerzy kadry Marek Matlak i Aleksander Miśta oraz trener reprezentacji na ME Kobiet Oleksandr Sulypa.
  Podstawowym problemem Kariny jest unikanie teorii debiutowej od pierwszych posunięć.

  b) OOM – P. Zieliński, T. Stefaniak

  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży została przeprowadzona w Suwałkach. Organizacyjnie impreza była udana, choć były zastrzeżenia do wyżywienia, jednak imprezę tę organizuje Wojewódzka Federacja Sportu i PZSzach nie miał wpływu na warunki zakwaterowania i wyżywienia.

  Na zawodach obowiązywał zakaz remisów przed 30 posunięciem. Tylko raz sędzia zmuszony był interweniować i wpisać wynik 0-0, gdy zawodniczki zgodziły się na remis w 28 posunięciu.

  Niestety, w grupie do lat 14 mamy bardzo niskie rankingi czołówki.


  c) TPS – W. Taboła, Z. Chojnicki

  Turniej Pierwszej Szansy został zorganizowany w znakomitych warunkach, w bardzo dużym i pięknie położonym ośrodku, z dobrymi warunkami i zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Dla uczestników dostępny był basen, imprezy towarzyszące, woda i ciastka dla zawodników przez całą rundę oraz bufet kawowy dla rodziców.

  Niska frekwencja w zawodach spowodowana była złym terminem turnieju, rozgrywanym pod koniec roku szkolnego. Należy w przyszłym roku zorganizować rozgrywki po zakończeniu roku szkolnego. Rekomenduje się również, aby zgodnie z tradycją zawody zostały rozegrane na dystansie 9 rund w 7 dni.

  d) Ekstraliga, pomysły na 2 i 3 zjazd – W. Schmidt, D. Rzepecka

  I zjazd odbył się we Wrocławiu w maju. Został zorganizowany w siedzibie klubu Polonia Wrocław. Z powodu trudności lokalowych, rozgrywki na 3 dzień musiały zostać przeniesione do innej sali, co odbyło się bez niedogodności dla uczestników. Rozgrywkom towarzyszył turniej szachów błyskawicznych dla kibiców.

  Na następne zjazdy należy zadbać o większą liczbę imprez towarzyszących oraz lepszą obecność ligi w ogólnopolskich mediach. Po ostatniej rundzie każdego zjazdu należy przygotować i przesłać do mediów press release, tak aby informacja mogła ukazać się w poniedziałkowej prasie.

  W regulaminie przyszłorocznej Ekstraligi należy zadbać o to, aby rozgrywki odbywały się obowiązkowo w miastach powyżej 100.000 mieszkańców. Zasady organizacji zjazdów oraz wstępny projekt regulaminu na 2013 rok należy przedstawić przed II sesją Ekstraligi we wrześniu.

  e) IMP i DMP w szachach błyskawicznych – T. Sielicki, W. Schmidt

  T. Sielicki: Mistrzostwa były dobrze zorganizowane, w ładnej sali gry. Frekwencja była bardzo dobra, jeśli chodzi o czołówkę polskich graczy, natomiast niska wśród zwykłych zawodników.

  Receptą na niską frekwencję jest połączenie IMP i DMP w szachach błyskawicznych z inną imprezą i połączenie z rozgrywkami w szachach szybkich. Należy także zadbać o budowanie stabilności imprezy poprzez organizowanie jej w tym samym terminie, tak jak rozgrywane co roku w grudniu Mistrzostwa Europy w szachach szybkich.

  W. Schmidt: należy zadbać o podanie przez organizatora podziału nagród w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem turnieju.

  A. Dzwonkowski: popularyzacji imprezy i większej frekwencji sprzyja przyznawanie nagród w kategoriach rankingowych i wiekowych.

  f) MPP i PP’8 – T. Stefaniak, P. Zieliński

  P. Zieliński: Mistrzostwa zostały rozegrane w bardzo dobrym miejscu, bezpiecznym i spokojnym, wielokrotnie sprawdzonym. Poziom organizacyjny był jak zawsze wysoki, mistrzostwom towarzyszyło dużo imprez dodatkowych, a dla uczestników były rozmaite bezpłatne bonusy.
  Od 2012 roku nastąpi prawdopodobnie zmiana nazwy imprezy – ponieważ obowiązkowo wszystkie sześciolatki idą do szkół, trzeba będzie zmienić nazwę imprezy na Puchar Polski do lat 7.

  T. Stefaniak: W przyszłym roku impreza ma trwać 4 dni. W tym roku została skrócona ze względu na Mistrzostwa Świata Szkół w Krakowie. Warto odnotować, że po raz drugi w historii w klasyfikacji wygrał 5-latek.


  g) MŚ szkół – T. Sielicki

  Mistrzostwa zostały bardzo dobrze zorganizowane, uczestnicy byli zakwaterowanie w nowym hotelu, warto także podkreślić zaangażowanie partnerów publicznych i dbałość o oprawę turnieju, szczególnie uroczystość rozpoczęcia zawodów, której towarzyszył pochód uczestników przez Kraków i spektakl żywych szachów.
  Frekwencja była bardzo dobra, jeśli chodzi o liczbę krajów. Gorzej wypadła frekwencja indywidualna w niektórych grupach, np. wśród starszych dziewcząt.
  Polska odniosła sukces sportowy, zdobywając 7 medali w klasyfikacji indywidualnej. Rozczarował słaby start Jana Krzysztofa Dudy, który zagrał dużo poniżej swojego poziomu.

  h) Starty zawodników kadry – W. Schmidt, P. Murdzia

  - Lublin

  W turnieju arcymistrzowskim startowało dwóch Polaków: Radosław Wojtaszek i Bartosz Soćko. Nasi zawodnicy na 14 partii zdobyli tylko 4 punkty, uzyskując 8 remisów, bez żadnej wygranej. R. Wojtaszek zdobył białymi 1 z 4 i 1 z 3 czarnymi, B. Soćko odwrotnie.

  Występ Radka był częściowo usprawiedliwiony chorobą, gdyż podczas turnieju miał anginę. Negatywnie zdziwił słaby występ Bartosza, który zazwyczaj robi bardzo solidne wyniki i prezentuje stabilną formę.

  - Słowacja

  Karina Szczepkowska-Horowska wygrała kołowy turniej arcymistrzowski w Orlovej. Polska arcymistrzyni zdominowała turniej, zdobywając 8,5 z 9 partii.
  W turnieju startowała Weronika Gazikova, co dowodzi, że Słowacy również inwestują w swoje najzdolniejsze juniorki.

  - liga francuska

  Liga była nieudanym startem Radka Wojtaszka, który stracił na rankingu. Słaby występ odnotował także Michał Krasenkow. Warto odnotować bardzo dobry wynik Kamila Mitonia.

  8. Imprezy i starty planowane

  a) IMPJ szybkie i błyskawiczne – P. Zieliński

  Przygotowania są w toku. Sponsorem głównym będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, bank CitiHandlowy. Wydawnictwo Quality Chess ufundowało książki szachowe. Część nagród będzie w postaci prenumerat czasopisma „Mat”, które obejmie także patronat medialny nad zawodami.

  Mamy zgodę na patronat honorowy marszałka woj. mazowieckiego pana Adama Struzika. Oczekujemy na odpowiedź w sprawie patronatu Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza oraz Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

  b) Ekstraliga i I liga juniorów – W. Taboła

  Wszystko jest przygotowane do zawodów. Sprzęt jest zgromadzony, szachownice do transmisji zostaną odebrane z biura w najbliższy poniedziałek. Warunki zakwaterowania oraz sale gry zostały sprawdzone. Strona zawodów zostanie opublikowana w najbliższym czasie.


  Ze względu na nieobecność wiceprezesa na Mistrzostwach Polski Juniorów nie było możliwe przeprowadzenie losowania numerów startowych Ekstraligi Juniorów w regulaminowym czasie, zarząd przeprowadził losowanie na zarządzie.

  c) IMŚ do lat 20 – P. Murdzia, W. Schmidt

  Skład reprezentacji został przegłosowany na ostatnim zebraniu Zarządu: Kacper Piorun, Dariusz Świercz, Klaudia Kulon. Trenerem ekipy zamiast Oleksandra Sulypy będzie Artur Jakubiec, zaakceptowany przez całą trójkę zawodników.

  Zarówno Dariusz Świercz, jak i Kacper Piorun zadeklarowali, że jadą po złoty medal. Zachodzi obawa, że Klaudia Kulon z powodu matury nie poświęcała dostatecznej ilości czasu na treningi.

  Zarząd zobowiązuje szefa wyszkolenia do sprawdzenia stanu przygotowań całej trójki do MŚ.

  d) Czwórmecz Polska-Niemcy-Czechy-Opole – W. Taboła

  Przygotowania do meczu są w toku. Zakwaterowanie jest przewidziane w wyremontowanym hotelu, o standardzie nie gorszym niż podczas meczu w Niemczech. Komunikaty są opublikowane.

  e) Uniwersjada – P. Murdzia

  Na Uniwersjadę w Chinach zaproponowana została reprezentacja w składzie:
  Jolanta Zawadzka, Krzysztof Bulski, Paweł Czarnota, Wojciech Moranda i Michał Olszewski, zawodnik rezerwowy - Bartłomiej Heberla.


  f) Turniej kołowy im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – J. Majdan, D. Rzepecka, P. Murdzia

  Jedna z uprawnionych juniorek, Katarzyna Adamowicz, zrezygnowała ze startu pomimo wcześniejszego potwierdzenia udziału. Zamiast niej zagra Iweta Rajlich, która po dłuższej przerwie w startach musi potrenować przed DME kobiet. Ola Lach w tym czasie weźmie udział w kołówce arcymistrzowskiej w Ostródzie.

  Czekamy na odpowiedź w sprawie patronatów honorowych. Zwróciliśmy się do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Prezesa Stowarzyszenia Sportu Kobiet Polskich Pani Doroty Idzi.

  g) ERCCh i EBCCh – A. Fornal-Urban

  Przygotowania do imprezy są w toku. Obecnie trwają negocjacje z Torwarem w sprawie sali na zawody.

  Zarząd zobowiązał prezesa do nadzoru nad umową między PZSzach a Fundacją Wspierania Szachów w Warszawie.

  h) IMEJ

  UCHWAŁA NR 62/2011
  z dnia 18.06.2011
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował listę reprezentantów na mistrzostwa Europy juniorów. Osoby, które nie wpłaciły w przewidzianym terminie stosownych opłat, zostają wykreślone z listy uczestników.

  MSiT nie pokryje udziału wszystkich najmłodszych reprezentantów na MEJ i MŚJ. Prawdopodobnie zostaną dofinansowane 4 osoby łącznie na obydwie imprezy. Wybór juniorów został pozostawiony dla PZSzach. Ustalono, że P. Zieliński, M. Matlak i P. Murdzia zaproponują osoby do wysłania na koszt MSiT z najmłodszych grup na MEJ i MŚJ.

  9. Sprawy bieżące
  a) Kontrola MSiT w PZSzach – T. Delega

  W okresie 15.05-15.06 została przeprowadzona kontrola MSiT w PZSzach. Kontrolę z ramienia MSiT przeprowadziła pani Magdalena Klucznik.

  PZSzach dostał polecenie uzupełnienia regulaminów działania komisji.

  Kontrola wykazała, że członkowie zarządu PZSzach na tle innych związków sportowych są wyjątkowo aktywni i zaangażowani, zabierają głos często i w ważnych sportowych sprawach. Na pochwałę zasłużyła także częstotliwość zebrań zarządu.

  Oczekujemy na protokół z kontroli.

  b) Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – P. Zieliński, W. Taboła

  P. Zieliński: Szachy z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostaną przeniesione do Olimpiady Młodzieży Sportów Umysłowych, która obejmie nie tylko grupę juniorów do 14 lat, ale także juniorów do 12 lat.

  Olimpiada będzie trwała 7 dni zamiast 8. Szachy zajmują 4 miejsce, jeśli chodzi o długość rozgrywek OOM, po lekkiej atletyce, piłce kopanej i zapasach.

  Zmiany w systemie sportu młodzieżowego będą wymagały zmiany ogłoszonego konkursu ofert na 2012 rok, w którym zawarte są MPJ do 10 i 12 lat. Ponadto do OOM odbyły się już eliminacje, tj. Turniej Pierwszej Szansy, a nie wiadomo, ilu uczestników będzie grało, jeśli 12-latkowie zostaną włączeni do olimpiady młodzieży.

  Należy założyć, że w przyszłym roku Olimpiada odbędzie się w grupach wiekowych do 12 i 14 lat i zawiadomić uczestników konkursu ofert.

  c) Regulamin I i II ligi

  Zarząd przedyskutował zmiany dotyczące regulaminów I i II ligi. Ustalono, że zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zgłoszenia kobiet, blokady rankingowej na szachownicach (200 oczek rankingowych) oraz terminu zgłoszenia składu drużyny przed rundą.

  Zarząd zobowiązał W. Schmidta do zredagowania regulaminów wraz z uzgodnionymi zmianami i przedstawienia ich pod głosowanie zarządu w terminie 3 dni od daty zebrania zarządu.


  d) Finanse PZSzach – T. Sielicki, B. Jeżak

  T. Sielicki przedstawił wykonanie budżetu w 2011 roku. Budżet wykazał stratę spowodowaną przeprowadzką i remontem nowego biura.


  e) Konkursy MSiT – T. Delega

  T. Delega przedstawił wyjaśnienia Wojciecha Kudlika, dotyczące powodów odrzucenia przez MSiT ofert konkursowych PZSzach w I i II półroczu, złożonych na konkurs „Wspieranie sportu dla wszystkich”. Oferty były złożone bez błędów, jednak z powodu mniejszych funduszy MSiT musiał odrzucić oferty.

  PZSzach otrzymał w II półroczu środki z konkursu „Sport wszystkich dzieci” na Wakacje z szachami, cykl turniejów szachowych oraz książkę „Grajmy w szachy. Podręcznik dla najmłodszych cz. 2”.

  f) Nowe Kluby – P. Wajszczyk


  UCHWAŁA NR 63/2011
  z dnia 18.06.2011

  Polski Związek Szachowy jednogłośnie przyjął UKS SP 321 Warszawa oraz Myśliborski Klub Sportowy „HETMAN” w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

  g) WCT – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka

  Współpraca z Comarchem została zainaugurowana. Powstanie Wojtaszek Comarch Team zostało ogłoszone podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej z udziałem członków i trenerów WCT. Obecnie powstaje strona internetowa, działa już profil fanowski na Facebooku. WCT został opisany w Rzeczpospolitej, Radek był gościem TOK FM, Ola Lach, Darek Świercz i trener Artur Jakubiec wystąpili w TVP Warszawa. Ponadto Kamil Mitoń i Oliwka Kiołbasa wystąpili w niedzielnym wydaniu programu „Kawa czy herbata”. Sponsor programu oczekuje nagłośnienia programu w ogólnopolskich mediach.

  h) Sprzedaż Mata, rola Mata dla środowiska szachowego – J. Majdan, T. Sielicki

  Joanna Majdan-Gajewska przedstawiła stan sprzedaży „Mata” w prenumeracie oraz działania podejmowane do promocji i rozszerzenia sprzedaży. Planowana jest akcja wprowadzenia „Mata” do bibliotek publicznych.

  „Matem” należy zainteresować także WZSzachy.

  W celu zwiększenia zainteresowania środowiska „Matem” konieczna jest zmiana profilu czasopisma i powiększenia go o więcej materiałów dla instruktorów, przydatnych podczas planowania zajęć oraz dla początkujących. Popularność „Mata” mogą zwiększyć także materiały regionalne oraz zapowiedzi turniejów.

  Zarząd powołał komitet programowy „Mata” w składzie: Tomasz Sielicki, Tomasz Stefaniak, Adam Dzwonkowski, Joanna Majdan-Gajewska i Dorota Rzepecka.

  W celu promocji „Mata” konieczne są akcje promocyjne. Podczas nadchodzących „Wakacji z szachami” Radek Wojtaszek będzie podpisywał czasopismo i spotka się z młodymi szachistami.

  i) Klub PZSzach – T. Delega

  Od 1 czerwca działa klub szachowy w siedzibie PZSzach. Od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia szachowe: turnieje, szkółka dla początkujących i wykłady. Odbył się także turniej szachów Fischera. Popularność zajęć systematycznie rośnie.

  Należy zaplanować spotkania podczas rozgrywek Pucharu Świata z komentowaniem partii na żywo przez zaproszonych gości.

  P. Zieliński zaproponował przeprowadzenie kursu gry w szachy dla nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowawców przedszkolnych. Takie kursy są organizowane w Suwałkach i cieszą się dużą popularnością. W celu przeprowadzenia takiego kursu należy nawiązać współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

  10. Wolne wnioski

  a) Rok Rubinsteina – D. Rzepecka

  Należy zaplanować obchody Roku Rubinsteina. Polska nie może liczyć na wsparcie finansowe ECU, więc konieczne będzie znalezienie sponsora strategicznego lub sponsorów poszczególnych imprez. Na pewno trzeba przygotować dużą wystawę okolicznościową, którą PZSzach będzie mógł zaproponować w dużych miastach Polski.

  Należy także wesprzeć turniej arcymistrzowski w Polanicy i Memoriał Rubinsteina. Dobrym pomysłem byłoby wydanie znaczka okolicznościowego przez Pocztę Polską.

  Zarząd zobowiązał Dorotę Rzepecką do przedstawienia wstępnego planu obchodów Roku Rubinsteina w terminie do 15 lipca.

  b) Komisja Rewizyjna – Z. Urban

  Podczas obrad zarządu PZSzach odbyło się także posiedzenie komisji rewizyjnej w składzie: Marian Kanarek, Zbigniew Urban i Bogdan Obrochta. Komisja Rewizyjna postanowiła, że skontroluje dwa turnieje: Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – 2 liga –oraz Wakacje z szachami.

  Komisja Rewizyjna zobowiązała się dołożyć starań, aby współpraca na linii PZSzach – Komisja Rewizyjna układała się coraz lepiej.


  c) DMPJ II Liga

  Ponieważ do rozgrywek II ligi juniorów zgłosiło się aż 50 drużyn, P Zieliński złożył postulat, aby utrzymały się 32 drużyny.

  UCHWAŁA NR 64/2011
  z dnia 18.06.2011

  Ze względu na wyjątkowo wysoką frekwencję w II lidze juniorów, zarząd zdecydował, że w roku 2011 w II lidze juniorów zostaną 32 drużyny zamiast 24.

  Głosowało 9 członków zarządu. 9 głosów za. Nie głosował Włodzimierz Schmidt.

  d) Wniosek Pawła Suwarskiego do Komisji Dyscyplinarnej

  Paweł Suwarski zwrócił się w dn. 17.06.2011 do zarządu z prośbą o
  rozpatrzenie przez zarząd wniosku z powodu braku odpowiedzi od Komisji
  Dyscyplinarnej.

  Sprawa wniosku Pawła Suwarskiego zostanie rozpatrzona na następnym
  zebraniu Zarządu, bo konsultacji z Komisją Dyscyplinarnej.

  11. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu

  Termin następnego zebrania zarządu został ustalony na 17.09.2011.

  12. Zakończenie

  Prezes podziękował zebranym za wytrwałość i zakończył posiedzenie.


  Protokolant
  /-/
  Dorota Rzepecka

 3. #48
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Odp: Uchwały Zarządu

  Protokół z zebrania Zarządu - Warszawa, 17 września 2011
  Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49
  17 września 2011 r. godz. 10.00-18.00


  1. Powitanie.

  Na posiedzenie przybyli:

  Prezes Zarządu: Tomasz Sielicki
  Członkowie Zarządu: Tomasz Delega, Agnieszka Fornal-Urban, Włodzimierz Schmidt, Tomasz Stefaniak, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Adam Dzwonkowski.
  Pracownicy Biura: Piotr Murdzia, Michał Bartel

  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

  Prezes PZSzach stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad.

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 18 czerwca 2011 r.

  Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

  5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną - T. Delega

  Tomasz Delega omówił głosowania przeprowadzone drogą elektroniczną od ostatniego posiedzenia zarządu.

  UCHWAŁA NR 65/2011
  z dnia 22.06.2011

  Zarząd zatwierdził regulaminy I i II ligi.

  7 członków zarządu głosowało za, 1 przeciw. W głosowaniu nie wzięli udziału Tomasz Stefaniak i Zenon Chojnicki

  UCHWAŁA NR 66/2011
  z dnia 6.07.2011

  Zarząd zatwierdził poprawki dotyczące punktu VI regulaminów Mistrzostw Polski Juniorów i Pucharu Polski Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych.
  Juniorzy - szachy szybkie
  jest:
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund w 2 lub 3 dni w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.
  6.2. Tempo gry: 20 minut dla zawodnika oraz 10 sekund na każde posunięcie od początku partii.
  po zmianie:
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9-11 rund w 2 lub 3 dni w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.
  6.2. Tempo gry: 25 minut dla zawodnika oraz 10 sekund na każde posunięcie od początku partii.

  Młodzicy - szachy szybkie
  jest:
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund w 2 lub 3 dni w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.
  po zmianie:
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9-11 rund w 2 lub 3 dni w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.

  Juniorzy - szachy błyskawiczne
  jest
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 podwójnych rund (jedna runda kolorem białym, jedna czarnym) w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.
  po zmianie
  6.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 podwójnych rund (jedna runda kolorem białym, jedna czarnym) oraz ostatniej 15 rundy pojedynczej w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.

  9 członków zarządu głosowało za, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 67/2011
  z dnia 17.07.2011

  Zarząd zatwierdził skład Kadry Narodowej od 1 lipca 2011.

  Kobiety:
  Monika Soćko GM 2490 p.II.1.c,
  Jolanta Zawadzka WGM 2405 p.II.1.c,
  Iweta Rajlich IM 2436 p.II.1.d,
  Joanna Majdan-Gajewska WGM 2386 p.II.1.d,
  Karina Szczepkowska-Horowska WGM 2339 p.II.d,
  Joanna Dworakowska IM 2306 p.II.1.d,
  Joanna Worek WIM 2306 p. II.1.d/f,
  Klaudia Kulon WFM 2227 p.II.1.e.

  Mężczyźni:
  Radosław Wojtaszek GM 2683 p.II.1.a,b,d
  Mateusz Bartel GM 2611 p.II.1.c,
  Paweł Jaracz GM 2575 p.II.1.c,
  Kamil Mitoń GM 2635 p.II.1.d,
  Bartosz Soćko GM 26631 p.II.1.d,
  Bartłomiej Macieja GM 2612 p.II.1.d,
  Grzegorz Gajewski GM 2607 p.II.1.f,
  Dariusz Świercz GM 2553 p.II.1.a,e,
  Kacper Piorun IM 2514 p.II.1.f

  8 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie wzięli udziału Piotr Zieliński i Adam Dzwonkowski.

  UCHWAŁA NR 68/2011
  z dnia 27.07.2011

  Zarząd przyjął Modelowe Reguły Antydopingowe.

  8 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie wzięli udziału Piotr Zieliński i Bogdan Jeżak.

  UCHWAŁA NR 69/2011
  z dnia 2.08.2011

  Zarząd wyraził zgodę na organizację w Polsce Mistrzostw Europy w szachach szybkich oraz błyskawicznych w roku 2011 oraz 2012.

  9 głosów za, nie głosowała Agnieszka Fornal-Urban.

  UCHWAŁA NR 70/2011
  z dnia 10.08.2011

  Zarząd jednogłośnie przyznał Złotą Honorową Odznakę PZSzach profesorowi Tadeuszowi Wróblowi.

  W głosowaniu wzięło udział 10 członków zarządu.


  UCHWAŁA NR 71/2011
  z dnia 18.08.2011

  Zarząd zatwierdził indywidualną i drużynową reprezentację Polski na mistrzostwa świata w solvingu (23-24.08.2011, Jesi, Włochy).

  Skład drużynowej reprezentacji Polski:
  1. Piotr Murdzia - Punkt V.1.4. a (mistrz Europy 2011, wicemistrz świata
  2010), ranking 2825
  2. Kacper Piorun - Punkt V.1.4.c (9 miejsce na MŚ 2010, 6 miejsce ME
  2011), ranking 2579
  3. Aleksander Miśta - Punkt V.1.4c (7 miejsce ME 2011), ranking 2519

  Skład indywidualnej reprezentacji Polski:

  1. Piotr Murdzia - Punkt V.1.4. a (mistrz Europy 2011, wicemistrz świata
  2010), ranking 2825
  2. Kacper Piorun - Punkt V.1.4.c (9 miejsce na MŚ 2010, 6 miejsce ME
  2011), ranking 2579
  3. Aleksander Miśta - Punkt V.1.4c (7 miejsce ME 2011), ranking 2519
  4. Piotr Gorski - Punkt V.1.4.e (2420)

  9 członków zarządu głosowało za. W głosowaniu nie wziął udziału Bogdan Jeżak.

  6. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

  a) Sprawa wniosku Pawła Suwarskiego do Komisji Dyscyplinarnej – T. Delega

  Wniosek Pawła Suwarskiego wpłynął w przeddzień poprzedniego posiedzenia zarządu, który nie zdążył zająć się sprawą podczas zebrania w dniu 18.06.2011. Sprawa została skierowana do Komisji Dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie na ten temat. Paweł Suwarski nie odwołał się od orzeczenia komisji, tym samym więc Zarząd uznał sprawę za zakończoną.

  7. Ocena imprez i startów.

  a) Drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 18 – P. Zieliński, P. Murdzia

  Piotr Murdzia poddał pod wątpliwość sens wysyłania na te zawody najsilniejszej ekipy, gdyż z roku na rok spada ranga, poziom rozrywek oraz liczba drużyn. Padła sugestia, aby zamiast wysyłać ekipę na DMEJ, zastanowić się nad wysłaniem jej na Olimpiadę do lat 16. Piotr Zieliński stwierdził, że warto wysyłać reprezentację na obie imprezy, jeżeli budżet pozwala na takie rozwiązanie. Po dyskusji Zarządu stwierdzono, że korzystniej będzie wysłać reprezentację na Olimpiadę do lat 16 niż na DMEJ.

  b) Ekstraliga i I liga juniorów

  Zarząd postanowił, że imprezy organizowane przez jednego z członków zarządu powinny być wizytowane przez innego członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości uniknąć kontrowersji na linii członek zarządu – pracownik biura.
  Prace przygotowawcze nad tegoroczną ligą zaczęły się dość późno. Na przyszłość należy przystępować do organizacji z większym wyprzedzeniem.
  Należy także stworzyć zasady organizacji imprez, usprawniające proces przygotowania imprezy, regulujące terminy oraz określające zakres obowiązków PZSzach i organizatorów zleconych.

  c) II liga juniorów – T. Stefaniak, M.Bartel

  Mimo kilku niedociągnięć imprezę można uznać za udaną. Rekompensatą za niewystarczające warunki w ośrodku Skalnik, w którym zakwaterowana była część ekip (ze względów niezależnych od organizatora nie przeprowadzono zaplanowanego remontu) była korzystna cena zakwaterowania oraz bardzo dobre imprezy towarzyszące i nagrody.
  Warto zwrócić uwagę, że w rozgrywkach tegorocznej II ligi juniorów wzięła udział rekordowa liczba 50 drużyn, co również przysporzyło trudności organizacyjnych.

  d) Kurs na instruktora – P. Zieliński, A. Dzwonkowski

  Piotr Zieliński omówił zmiany, jakie MSiT wprowadzi w przyszłych latach w procedurze przeprowadzania kursu instruktorskiego. Przede wszystkim zwiększeniu ulegnie liczba wymaganych godzin, co może utrudnić przeprowadzenie kursu.

  Piotr Zieliński prawdopodobnie podejmie się organizacji takiego kursu, który planuje przeprowadzić w dwóch etapach: dojazdowa część ogólna w Warszawie i skoszarowana część specjalistyczna.

  Na tegorocznym kursie frekwencja była znakomita – udział wzięło blisko 80 osób, w tym 9 arcymistrzów.

  e) Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych – P. Zieliński

  Piotr Zieliński podsumował turniej, omówił plusy i minusy i imprezy. Tomasz Sielicki zwrócił uwagę na niedziałającą klimatyzację oraz wąskie schody. Powyższe dwie kwestie były uciążliwe, z powodu dużej liczby (blisko 800) uczestników.

  Należy zakupić przenośne podium do dekoracji medalistów.

  f) Wakacje z szachami – T. Stefaniak, A. Dzwonkowski

  Imprezę można uznać za bardzo udaną. Koordynatorką projektu była Danuta Sanetra, która sprawnie przeprowadziła całość przedsięwzięcia. Zgłoszono wniosek, by po rozliczeniu imprezy podjąć decyzję o mianowaniu koordynatora wakacji z szachami 2012. Danuta Sanetra w przesłanym sprawozdaniu wyraziła chęć bycia koordynatorką projektu także w przyszłym roku.
  Nie należy zamieszczać na stronie internetowej PZSzach informacji o podobnych obozach o nazwie „Wakacje z Szachami”, organizowanych przez inne podmioty niż PZSzach. Prowadzi to do dezinformacji.
  Należy także szybciej podejmować decyzje, nawet kosztem pewnego finansowego ryzyka, wobec niepewnej wysokości dotacji ze źródeł zewnętrznych. W tym roku decyzje były opóźnione z powodu oczekiwania na wyniki konkursu MSiT na sportowe wakacje.

  g) Czwórmecz Polska – Niemcy – Czechy – Opole

  Czwórmecz można uznać za sukces organizacyjny. Zarząd złożył podziękowania Waldemarowi Tabole za zorganizowanie rozgrywek. Warto kontynuować ideę rozgrywania podobnych meczów w przyszłości, gdyż pozwalają one młodym zawodnikom zdobyć doświadczenie na arenie międzynarodowej.

  h) Mistrzostwa Świata do lat 20 - W. Schmidt, P. Murdzia

  Wspaniały wynik Dariusza Świercza nie wymaga dużego komentarza. Dowodzi on, że udział zawodnika w programie Wojtaszek Comarch Team i wsparcie ze strony Microsoft przynosi wymierne skutki.
  Wyniki Klaudii Kulon i Kacpra Pioruna nie były najlepsze, ale mieściły się w granicach ich miejsc na liście startowej.

  i) Mistrzostwa Świata w solvingu – P. Murdzia

  Polska przywiozła jak zwykle złote medale: drużynowy oraz indywidualny Kacpra Pioruna, który został najmłodszym mistrzem świata w historii. Już od dawna Piotr Murdzia (brązowy medal) prorokował wielkie sukcesy Kacpra, jednak zaskoczeniem było uzyskanie tytułu tak wcześnie. Zarząd złożył gratulacje zawodnikom i wyraził nadzieję na kontynuację sukcesów w przyszłości.

  j) Turniej Arcymistrzowski im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – P. Murdzia

  Turniej można uznać za udany. Spełnił swój cel, jakim było danie szansy najlepszym polskim młodym szachistkom (złotym i srebrnym medalistkom mistrzostw Polski juniorek do 16 i 18 lat) zmierzenia się z utytułowanymi przeciwniczkami. Każda z trzech młodych zawodniczek zyskała na rankingu i odnotowała zwycięstwa w partiach z renomowanymi rywalkami. Najlepiej wypadła Anna Iwanow, która wypełniła normę na mistrzynię międzynarodową.

  I Turniej Arcymistrzowski był pierwszym turniejem tej rangi rozegranym w nowej siedzibie PZSzach. Salę gry można uznać za dobrą, mimo niewielkich mankamentów. Zawodniczki wyrażały pozytywne opinie na temat turnieju, jedynymi minusami według nich były podwójne rundy oraz za niski fundusz nagród.

  Członkowie zarządu stwierdzili, że warto kontynuować turniej w przyszłości. Zarząd podziękował organizatorom rozgrywek, przede wszystkim dyrektorowi turnieju Piotrowi Murdzi, a także Agnieszce Fornal-Urban i Michałowi Bartlowi oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy. W przyszłości należy zwrócić większą uwagę na informację oraz sprawozdania dla sponsorów, bez których taka impreza nie mogłaby powstać.

  Turniej jest dobrą nagrodą dla medalistek MPJ. Z ogólną dezaprobatą spotkała się absencja Katarzyny Adamowicz, która w tym czasie wystartowała w słabym turnieju w Azerbejdżanie.

  Zarząd zwrócił uwagę, że tego typu imprezy są znakomitą okazją do uhonorowania i docenienia osób zasłużonych dla szachów. W trakcie Turnieju Arcymistrzowskiego złota odznaką honorową nagrodzono prof. Tadeusza Wróbla.

  k) Uniwersjada w Shenzhen – P. Murdzia

  Polska reprezentacja zajęła 7 miejsce, co należy uznać za umiarkowany wynik, choć jedna partia w ostatniej rundzie mogła pozwolić na zdobycie srebrnego lub brązowego medalu. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik IM Krzysztofa Bulskiego, który wypełnił normę arcymistrzowską i nie przegrał żadnej partii na trudnym dystansie, w tym z zawodnikami o rankingach 2700.

  Impreza będzie odbywać się co 2 lata i trzeba mieć nadzieję, że na stałe zapisze się do kalendarza PZSzach.

  Stwierdzono, że należy lepiej przygotować się do następnej Uniwersjady, a także opracować regulamin powoływania kadry na tą imprezę, by kryteria były jasne i przejrzyste, a zawodnicy biorący udział w Akademickich Mistrzostwach Polski mieli świadomość, że walczą o miejsce w reprezentacji na tą prestiżową imprezę.

  l) Zgrupowanie Kadry Narodowej w Spale – P. Murdzia

  Zgrupowanie po raz pierwszy odbyło się formule wspólnego treningu kadry polskiej i niemieckiej. Wydaje się, że wymiana doświadczeń i wspólne zajęcia z renomowanym trenerem zagranicznym (A. Michalczyszyn) pozytywnie wpłyną na nasze kadrowiczki, a także wspierają budowanie dobrych relacji i przyczyniają się do współpracy między federacjami. Warto rozważyć kontynuację takich spotkań w przyszłości.

  m) Puchar Świata – W. Schmidt, A. Dzwonkowski

  Występ Polaków w Pucharze Świata można uznać za nieudany. Bartosz Soćko odpadł w pierwszej rundzie. Jeden błąd w pierwszej partii przekreślił jego szanse na przestrzeni całego meczu. Oczekiwania stawiane przed Radosławem Wojtaszkiem były większe niż druga runda, w której odpadł z rozgrywek. Zaznaczyć trzeba, że zarobił kilka punktów rankingowych.

  Ze względu na to, że przepustką do Pucharu Świata są Mistrzostwa Europy, należy zachęcać zawodników do brania w nich w udziału.

  n) Ekstraliga, II zjazd – W. Schmidt

  Organizacja II Zjazdu była bardzo dobra. Organizator (LKS Pasjonat Dankowice) dochował wszelkich starań, by impreza była udana. Na uwagę zasługuje niska cena, bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia, klimatyzowana sala gry oraz udane imprezy towarzyszące. Niestety jednak nie sprzedano imprezy marketingowo i wydaje się, że w przyszłości Zjazdy powinno się organizować tylko w dużych miastach.

  Należy wyegzekwować regulaminową opłatę od klubu Marty Michny, która reprezentuje federację niemiecką i nie powinna mieć takich samych uprawnień, jak zawodniczki federacji polskiej.

  o) DMP: I i II liga – T. Delega, T. Sielicki

  Ligę należy uznać ze udaną. Warunki gry poprawiły się w stosunku do poprzedniego roku. Mankamentem był problem z nowym programem kojarzącym, co spowodowało chaos organizacyjny pierwszego dnia. Minusem była również szwankująca transmisja internetowa.

  Ponieważ część ekip dopełniała formalności z dużym opóźnieniem, nie przestrzegając ustalonych w regulaminie terminów zgłoszeń i wpłat, w przyszłych latach należy wymagać punktualności lub zwiększyć opłatę dla drużyn płacących po terminie.

  p) Starty zawodników kadry – W. Schmidt, P. Murdzia, A. Dzwonkowski (WCT)
  Wrocław, Najdorf, Ostróda, Kavala, Kraków – GM, Paks, Polanica Zdrój, Liptovsky Mikulas, Barcelona, Grecja

  Największe zmartwienie budzi spadek formy aktualnej mistrzyni Polski Jolanty Zawadzkiej, która straciła wiele punktów rankingowych. Potrafiła w jednym turnieju zremisować z Judit Polgar, by w następnej rundzie taki sam wynik uzyskać w partii z zawodnikiem 2100.

  Radosław Wojtaszek zagrał rewelacyjnie w Paks, a zdobyte tam punkty rankingowe pozwoliły mu na powrót do klubu 2700+.

  Mimo niezłego występu Dariusza Świercza na turnieju w Barcelonie (niewielkie zyski rankingowe), w którym zagrał zaraz po mistrzostwach świata, należy zastanowić się nad sensem grania przez juniorów dwóch turniejów z rzędu.

  8. Imprezy i starty planowane.

  a) Drużynowe Mistrzostwa Europy – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

  UCHWAŁA NR 72/2011
  z dnia 17.09.2011

  Zarząd zatwierdził skład reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2011.

  Skład drużyny męskiej:
  1. Radosław Wojtaszek
  2. Mateusz Bartel
  3. Bartosz Soćko
  4. Kamil Mitoń
  5. Bartłomiej Macieja

  Skład drużyny kobiecej:
  1. Monika Soćko
  2. Jolanta Zawadzka
  3. Joanna Majdan
  4. Karina Szczepkowska – Horowska
  5. Joanna Dworakowska

  Zarząd jednogłośnie przyjął skład zgodny z regulaminem.

  W trakcie dyskusji wysunięto trzy propozycje kierownika reprezentacji DME: Agnieszki Fornal-Urban, Grzegorza Gajewskiego i Marka Matlaka.
  Wybór kierownika ekipy zostanie podjęty po zapoznaniu się z dostępnymi środkami na tę imprezę. Kierownik zostanie zatwierdzony w głosowaniu drogą elektroniczną.

  b) Ekstraliga, III zjazd – M. Bartel, T. Sielicki, A. Dzwonkowski

  Zarząd omówił przygotowania do III Zjazdu. Nie wykorzystano potencjału marketingowego mistrzostw. Imprezie grozi deficyt budżetowy. Zarząd planuje, by przyszłym roku rozgrywki Ekstraligi również rozegrać systemem zjazdowym, jednak koniecznie trzeba zwrócić większą uwagę na promocję Ekstraligi.

  c) Mistrzostwa Świata Juniorów Brazylia – P. Zieliński, P. Murdzia, M. Bartel

  UCHWAŁA NR 73/2011
  z dnia 17.09.2011

  Zarząd jednogłośnie zaakceptował ekipę trenerską na Mistrzostwa Świata Juniorów w składzie: Marek Matlak, Andrei Maksimenko, Piotr Mickiewicz.
  Na kierownika ekipy powołano Joannę Kiołbasę.

  Głosowało 9 członków zarządu.

  Piotr Zieliński zawnioskował o sfinansowanie wyjazdu Radosława Gajka na Mistrzostwa Świata do Brazylii.

  UCHWAŁA NR 74/2011
  z dnia 17.09.2011
  Zarząd PZSzach podjął decyzję o zagwarantowaniu sfinansowania wyjazdu Radosława Gajka na Mistrzostwa Świata Brazylii.

  8 członków zarządów głosowało za, 1 głos wstrzymujący (T. Delega).

  d) Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Kobiet 2012 – T. Sielicki

  Prezes Tomasz Sielicki poinformował zarząd o współpracy ze strategicznymi partnerami Mistrzostw.

  Wiceprezes ds. Sportowych wniesie wniosek drogą elektroniczną o obniżenie wymogu rankingowego do 2400 (z 2450) dla zawodników do lat 20.

  W celu zachęcenia większej liczby uprawnionych arcymistrzów zaproponowano wprowadzenie jednej lub dwóch nagród w przedziale rankingowym (do rankingu 2550, w wysokości 2.500 lub 1.500 i 1.000)

  Dyrektor turnieju zostanie wybrany w przeciągu najbliższych kilku tygodni.

  e) Kongres FIDE Kraków 2011 – T. Sielicki

  15-21. X. w Krakowie odbyć się ma 72 Kongres FIDE, współorganizowany przez Polski Związek Szachowy.

  f) Przygotowania do roku Rubinsteina – T. Sielicki

  Przygotowania do roku Rubinsteina trwają bardzo powoli. Planowana jest duży turniej kołowy w Polanicy Zdroju i być może drugi podobny turniej w innym miejscu Polski.
  Należy zastanowić się nad pomysłem wydania książki z partiami Rubinsteina, skomentowanymi przez członków Kadry Narodowej.


  9. Sprawy bieżące.

  a) Konkurs Ofert – przydział imprez – T. Delega, M. Bartel

  Tomasz Delega przedstawił oceny komisji ofertowej, która oceniała oferty na organizację imprez szachowych w 2012 roku. Zarząd zgodził się, że w celu zwiększenia przejrzystości prac komisji wagi należy ustalić i opublikować przed ogłoszeniem konkursu ofert.

  Zarząd jednogłośnie stwierdził, że będzie głosować zbiorczo nad pakietem przydziału imprez.

  UCHWAŁA NR 75/2011
  z dnia 17.09.2011
  Zarząd przyznał organizację imprez z kalendarza centralnego PZSzach 2012 następującym organizatorom:

  1. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 – OW Solina
  2. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 i 12 – UKS SP nr 8 Chrzanów
  3. Mistrzostwa Polski Przedszkolaków i Puchar Polski do lat 8 – Świętokrzyski Związek Szachowy
  4. Turniej Pierwszej Szansy – EL-Tur Bogatynia
  5. Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraliga i 1 Liga Juniorów - Świętokrzyski Związek Szachowy
  6. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga – Dolnośląski Związek Szachowy
  7. Drużynowe Mistrzostwa Polski I Liga – UKS SP 8 Chrzanów
  8. Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga – AKS Politechnika Koszalin
  9. Turniej Ostatniej Szansy – Opolski Związek Szachowy
  10. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet – El-Tur Bogatynia.

  7 członków głosowało za, 1 głos wstrzymujący (Tomasz Stefaniak).

  b) Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – P. Zieliński

  Piotr Zieliński omówił zmiany, jakie zajść mają w systemie sportu młodzieżowego od przyszłego roku. Główną zmianą ma być przyłączenie grupy juniorów do lat 12 do Olimpiady Sportów Umysłowych. Zlikwidowana ma być olimpiada sportów halowych, zamiast której powstanie Olimpiada Sportów Umysłowych, do której zostanie włączona grupa juniorów do 12 lat. Obejmować będzie oprócz szachów również brydża i warcaby. Ilościowo szachy będą głównym beneficjentem - 180 miejsc. Planowane są rozgrywki na dystansie 9 rund w 7 dni. Ostateczne decyzje w powyższej kwestii jednak jeszcze nie zapadły.
  W czwartek na poświęconej tej sprawie konferencji w Ministerstwie będzie obecna grupa członków Zarządu i Biura PZSzach.

  c) Wojtaszek Comarch Team – A. Dzwonkowski

  Adam Dzwonkowski omówił ostatnie wyniki członków Wojtaszek Comarch Team, model funkcjonowania WCT oraz najbliższe plany startowe. Wynik sportowy pierwszych miesięcy jest bardzo dobry (złoty medal Dariusz Świercza na MŚ do lat 20, zwycięstwo Radosława Wojtaszka w Paks, norma na mistrza międzynarodowego Jana-Krzysztofa Dudy w Ostródzie).

  d) Rezygnacja Iwety Rajlich – W. Schmidt, P. Murdzia

  Zarząd PZSzach przyjął rezygnację Iwety Rajlich z Kadry Narodowej i startu w Drużynowych Mistrzostwach Europy Kobiet bez żadnych reperkusji i wyraził nadzieję, że w przyszłości arcymistrzyni będzie mogła aktywnie uczestniczyć w życiu szachowym.

  e) Finanse PZSzach – T. Sielicki, B. Jeżak

  Zarząd zapoznał się z sytuacją finansową PZSzach. Sytuacja gotówkowa jest dobra, jednak w budżecie roku 2011 figuruje strata z powodu remontu biura. Prawdopodobne straty zostaną pokryte ze środków rezerwowych.

  Na następnym posiedzeniu zarząd zapozna się z nowym raportem dotyczącym finansów.

  f) Projekt Mat, problemy, perspektywy - T. Sielicki

  Trzeba opracować instrukcję dla związków wojewódzkich w sprawie wykorzystywania stron przeznaczonych dla regionów.
  Planowane jest zorganizowanie we wrześniu spotkania członków komitetu programowego Mata.

  g) Oferta Wrocławia na organizację Mistrzostw Europy do lat 20 na 2012 rok oraz Indywidualnych Mistrzostw Europy na 2013 i Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet na 2013 – T. Sielicki

  Prezes Tomasz Sielicki przedstawił decyzje, które zapadły odnośnie polskich ofert na organizację powyższych imprez. Ponieważ nie ma innych ofert na ME do lat 20, jest duża szansa na uzyskanie organizacji tej imprezy we Wrocławiu.

  h) Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach 2011 – T. Delega

  UCHWAŁA NR 76/2011
  z dnia 17.09.2011

  Zarząd postanowił zorganizować Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 11. XII. 2011.

  10 członków zarządu głosowało za.

  i) zwolnienia z opłat do FIDE dla turniejów kołowych – A. Dzwonkowski

  Po dyskusji Zarząd stwierdził, że w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym na 2012 rok powinno się wprowadzić niższe opłaty dla organizatorów turniejów kołowych. W turniejach tych biorą udział przede wszystkim młodzi zawodnicy, a niższe opłaty będą zachętą do organizowania jak największej liczby turniejów kołowych z udziałem juniorów i juniorek. Obecne stawki opłat do FIDE zniechęcają do takich przedsięwzięć.

  Należy rozważyć także wystąpienie do FIDE o wprowadzenie zmian w opłatach za turnieje kołowe dla FIDE.

  j) zaległości w opłatach za turnieje – B. Jeżak

  Zarząd postanowił, że od poniedziałku 26.IX.2011 r. na stronie Polskiego Związku Szachowego zamieszczane będą informacje o dłużnikach. Brak uregulowania opłat będzie się wiązać od nowego roku z brakiem wysyłaniem turniejów do FIDE.

  10. Wolne wnioski.

  1. DMPK 2011

  Sprawa zmiany organizatora, miejsca i terminu Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet zostanie poddana pod głosowanie w przyszłym tygodniu drogą elektroniczną.

  2. Współpraca Zarząd – biuro

  Postanowiono, że zakres obowiązków pracowników biura powinien zostać zamieszczony na stronie internetowej PZSzach. W celu usprawnienia działalności biura i dostarczenia informacji, kto w biurze odpowiedzialny jest za dany zakres pracy, należy podać instrukcję zwrotną w odpowiedzi na maile wysyłane z adresu biuro@pzszach.org.pl. Ustalono też, że z czasem zostanie zlikwidowany ogólny adres biuro@pzszach.org.pl, a wprowadzone zostaną adresy funkcyjne, typu ksiegowosc@pzszach.org.pl, czy promocja@pzszach.org.pl.

  Zarząd postanowił wspólnie z biurem podjąć działania mające na celu zwiększenie współpracy z regionami.

  11. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.

  Zarząd ustalił termin następnego posiedzenia zarządu na 10. XII. 2011 r.

  12. Zakończenie.

  Prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu Zarządu i zakończył posiedzenie.


  Protokolant
  /-/
  Michał Bartel

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA